Γενικό Λύκειο > Ψευδογλώσσα

Λογικός τελεστή ΟΧΙ

(1/1)

Sergio:
Το περιβάλλον δείχνει να "απαιτεί" τη χρήση παρενθέσεων στη λογική έκφραση στην οποία εφαρμόζεται ο τελεστής ΟΧΙ.

Για παράδειγμα, στην εντολή:

Αν οχι α < 10 τότε

βγάζει σφάλμα: Ο τελεστής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την συγκεκριμένη έκφραση
ενώ το δέχεται αν γραφεί ως:

Αν οχι (α < 10) τότε

Αυτό δε δείχνει να συμβαίνει με το ΚΑΙ ή με το Η.  Η εντολή:

Αν χ > 20 ΚΑΙ χ < 50 τότε

"περνάει" κανονικά.

Καλό θα ήταν να μην είναι απαραίτητες οι παρενθέσεις..

Διορθώνεται εύκολα ;;

sstergou:
Το πρόβλημα διορθώθηκε.
Οι offline εκδόσεις έχουν ενημερωθεί.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση