Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Τεχνική υποστήριξη => Linux => Μήνυμα ξεκίνησε από: alkisg στις 24 Φεβ 2021, 05:48:59 μμ

Τίτλος: Ρυθμίσεις του Raspberry Pi OS
Αποστολή από: alkisg στις 24 Φεβ 2021, 05:48:59 μμ
Για ένδειξη γλώσσας, τρέχουμε `sudo mousepad /etc/xdg/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel`, και πριν το `Plugin {  type=volumepulse`, προσθέτουμε τα ακόλουθα:

Κώδικας: INI
 1. Plugin {
 2.   type=xkb
 3.   Config {
 4.     KeepSysLayouts=0
 5.     Model=pc105
 6.     LayoutsList=us,gr
 7.     VariantsList=,
 8.     ToggleOpt=grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll
 9.   }
 10. }
 11. Plugin {
 12.   type=space
 13.   Config {
 14.     Size=2
 15.   }
 16. }

Για να ανοίγει το lxterminal αντί του xterm όταν πατάμε Ctrl+Alt+T, τρέχουμε `sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator` και επιλέγουμε το lxterminal.