Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Γενικά Παιδαγωγικά, Επιστημονικά και Τεχνικά Θέματα => Διοικητικά Θέματα - Νομοθεσία => Μήνυμα ξεκίνησε από: katrina στις 09 Ιουν 2011, 08:50:08 μμ

Τίτλος: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 09 Ιουν 2011, 08:50:08 μμ
Επανέρχομαι συνάδελφοι με κάτι ...αρκετά ενδιαφέρον... που μας έχει ξαναπασχολήσει.
Θα ήθελα πολύ συνοπτικά να σας το θυμίσω:          Σίγουρα όμως, δε μαζεύτηκαν μόνον στην Ολμε Ν.Αττικής όλοι οι φιλάνθρωποι!!!!
          Υπάρχουν και στις υπόλοιπες Ολμε, με τη διαφορά ότι ενδιαφέρονται για ΟΛΟΥΣ τους     
          συναδέλφους και όχι για μια μερίδα εξ'αυτών. Εχω δε την εντύπωση, πως τη ρουσφετολογία
          τους και τις αλληλοεξυπηρετήσεις τους, τα ονοματίζουν ενδιαφέρον και κοινωνική
          αλληλεγγύη. Αν πραγματικά υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον, ας φρόντιζαν να προωθήσουν σχεδιο
          νόμου που να φροντίζει πραγματικά για τους συναδέλφους ειδικών κατηγοριών ώστε να
          έχουν μειωμένο ωράριο.κλπ,κλπ και όχι να πετιούνται στο δρόμο ανθρωποι που δουλεψαν
          όλη τους τη ζωή και μάλιστα βρίσκονται μερικα χρονάκια πριν τη σύνταξη!
          Συμπαθάτε με που σας κούρασα. Ηταν αναπόφευκτο.
          Να προσέχετε!
         Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 09 Ιουν 2011, 08:57:29 μμ
Επ'ευκαιρία, καλό θα ήταν να δίναμε κάποια εισφορά όλα τα μέλη της ΠΕΚΑΠ, να εχουμε το δικό μας δικηγόρο για όποιο νομικό θέμα μας προκυπτει και μας ρουφαει το πενιχρό μισθό μας.
(Εννοείται ότι θα κυνηγήσω το θέμα μου μέχρι τέλους. Εννοείται ότι ο δικηγόρος μου απέκτησε φουσκωτό :) )
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: Katsadouros_Dhm στις 09 Ιουν 2011, 09:10:21 μμ
Το ΠΥΣΔΕ για να δώσει οργανικό κενό δεν πρέπει να έχει το σχολείο τουλάχιστον 12 ώρες έλλειμμα;
Αν τυχόν τοποθετήσει οργανικά συνάδελφο με λιγότερες ώρες θα πρέπει να γίνει ένσταση από τους υπόλοιπους - για την τοποθέτηση.
(Συνέβη στη δική μου περιοχή - με ΠΕ04 Φυσικό (πολύτεκνο) και η τοποθέτηση ακυρώθηκε μετά από ένσταση.
Έχεις δίκιο ως προς την προσοχή, μπορεί να συμβούν τα απροσδόκητα...
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: dtsilog στις 09 Ιουν 2011, 09:39:25 μμ
Ο νόμος για τη ρύθμιση υπεραριθμιών αναφέρει:
---------------------------------------------------------
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
 
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
---------------------------------------------------------
Δεν αναφέρει πουθενά ειδική κατηγορία για την κρίση υπεραριθμίας.
http://alfavita.gr/artro.php?id=25149

Ο νόμος που ισχύει για μεταθέσεις τοποθετήσεις συναδέλφων ειδικής κατηγορίας:
-----------------------------------------------------------------------------
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις
κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96, στο άρθρο 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, άρθρο
17 του Ν.3402/2005 και στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006.
-----------------------------------------------------------------------------

συγκεκριμένα το άρθρο 13 Π.Δ. 50/96 αναφέρει:
-------------------------------------------------------
Άρθρο 13

Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

1 . Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

2. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής.
-------------------------------------------------------

Οι πολύτεκνοι, που είναι ειδική κατηγορία όπως και οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, προηγούνται μόνο κατά την τοποθέτηση τους σε ένα σχολείο. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει όταν ένας συνάδελφος ειδικής κατηγορίας τοποθετηθεί με οργανική σε ένα σχολείο πετάει έξω ή προηγείται από παλαιότερο συνάδελφο ίδιας ειδικότητας. Ο συνάδελφος ειδικής κατηγορίας παραμένει ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: Katsadouros_Dhm στις 09 Ιουν 2011, 10:20:20 μμ
Επειδή με απασχόλησε αυτό με τους συναδέλφους ειδικών κατηγοριών ( σοβαρές ασθένειες), έχει βγει μια τροπολογία του παραπάνω νόμου - δε σημείωσα όμως ποιά είναι ακριβώς για να τη δείτε - όπου αναφέρει ότι οι ειδικές κατηγορίες (π.χ. σοβαρές ασθένειες) εξαιρούνται εντελώς από τη διαδικασία των υπεραριθμιών. Δηλαδή όπως και να είναι τοποθετημένοι απλά δε βγαίνουν ποτέ υπεράριθμοι. Άρα μάλλον θα βγει υπεράριθμος ο επόμενος της ίδιας ειδικότητας..
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 09 Ιουν 2011, 11:55:30 μμ
Εχεις δίκιο Δημήτρη ως προς αυτά που λες.
Ομως, πάω χρονικά λίγο πιό πίσω. ΔΕΝ υπάρχει οργανικη θέση σε ΜΗ ΚΕΝΟ !!!!!
Ας το καταλάβουμε αυτό!!!!!
Πως έδωσε το ΠΥΣΔΕ οργανικη θεση σε συναδέλφους με 0 -2- 3-...-6 ωρες ;;;;;;;;;;;;
Γιατί το νυν ΠΥΣΔΕ δεν αναιρεί αυτή την ενέργεια και κάνει πως δε καταλαβαίνει;;;;;;;
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: dtsilog στις 10 Ιουν 2011, 12:12:06 πμ
Σωστά Κατερίνα. Θα έπρεπε να έχει επέμβει ήδη η τοπική ΕΛΜΕ, αν όχι και η ΟΛΜΕ, και πρώτα απ' όλους βεβαίως το νέο ΠΥΣΔΕ όπως είχαμε πει και παλιότερα.
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: Γεώργιος Μαυρομμάτης στις 15 Ιουν 2011, 11:20:23 μμ
Δεν είναι η μοναδική περίπτωση του "συστήματος" αυτού. Θαυμάστε Ελληνικό θράσος και αναρωτηθείτε αν αδίκως βρισκόμαστε ως χώρα στην κατάσταση που βρισκόμαστε:
•   Το 2008 το ΠΥΣΔΕ Δ' Αθήνας με απόφαση δίνει οργανικό (!) κενό στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης με εννέα ώρες, ενώ στην ίδια απόφαση έδινε υπεράριθμα οργανικά κενά με 8 ή λιγότερες ώρες, χωρίς αυτά να στηρίζονται σε οποιαδήποτε νομοθεσία (ως γνωστόν, κενά μικρότερα των 11 ωρών δεν αποτελούν οργανικό κενό, ενώ διάκριση κενών σε «οργανικά» και «υπεράριθμα οργανικά» δεν υφίσταται).
•   Αρχικά είχε ανακοινωθεί κενό 39 ωρών, στη συνέχεια 28 ωρών, δύο οργανικά κενά (!). Τελικά, κάποια απροσδιόριστη στιγμή οι ώρες κατέληξαν 9 και ένα οργανικό κενό.
•   Την 22-5-2008 το ΠΥΣΔΕ τοποθετεί στην οργανική (;) θέση συνάδελφο εκπαιδευτικό που ανήκει σε ειδική κατηγορία, η οποία είχε μόλις μετατεθεί από άλλο ΠΥΣΔΕ.
•   Στις 28-5-2008 κατατίθεται μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου ένσταση, επειδή οι προφορικές διαμαρτυρίες δεν είχαν αποτέλεσμα (περίεργο, ε;).
•   Στις 5-6-2008 το ΠΥΣΔΕ επιλαμβάνεται (;;;!!!) της ένστασης, αλλά αποφασίζει την αναβολή της εξέτασής της για ... μετά το καλοκαίρι.
•   Στις 18-6-2008 εκδίδεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή η απόφαση τοποθέτησης της συναδέλφου στο 1ο Γυμνάσιο Ν.Σ..
•   Στις 11-9-2008, τρεισήμισι μήνες μετά την υποβολή της ένστασης (παράβαση κάθε νομίμου χρονικού περιθωρίου) το ΠΥΣΔΕ Δ' Αθήνας απαντά ότι είχε γίνει  λάθος και οι ώρες τελικά του κενού ήταν 6 (ολογράφως, έξι), αλλά επιμένει (!!!) ότι είναι οργανικό (υπεράριθμο) κενό. Σκεφτείτε, με 6 διδακτικές ώρες (που ούτε τόσες είναι, κάποια τμήματα ήταν 18-20 μαθητών, χωρισμένα σε 2) βγάζει θέση δημοσίου υπαλλήλου!!!!
•   Την επόμενη χρονιά 2009, το ΠΥΣΔΕ έδωσε πλεόνασμα (έκπληξη!!!) 17 ωρών στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης και 1 υπεραριθμία, αντί ελλείμματος 9 ωρών του 2008, με τους μαθητές να είναι ίδιοι σε αριθμό.
2009 Εκλογές.
Το 2010 συναντάμε τον Δντη Περιφερειακής Εκπαίδευσης Αττικής κ. Κουμέντο και μας δίνει απόλυτο δίκηο, υπόσχεται ότι θα κάνει ΕΔΕ.
Το 2011 συναντάμε την νέα Διευθύντρια Δ' Αθήνας κ. Χαριτίδου που μας λέει ότι είναι προφανείς παρανομίες και θα δει τι θα κάνει για να το αποκαταστήσει.
Λίγες μέρες αργότερα το ΠΥΣΔΕ βγάζει υπεράριθμη την καθηγήτρια ΠΕ19 που βρίσκεται εκεί από το 1994 διότι η νέα συνάδελφος ανήκει σε ειδική κατηγορία. Καλό;
Έχει γίνει προσφυγή από το 2008 σε διοικητικό δικαστήριο αλλά ως γνωστόν οι υποθέσεις χρονίζουν και εκεί στηρίζονται μερικοί πονηροί. Βέβαια υπάρχουν και τα ποινικά δικαστήρια διότι με οργανικές θέσεις δεν παίζουμε, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές!!!!
Όλο μεγάλα λόγια συμπάθειας και στην ουσία καμμία ενέργεια, συνεχίζουμε την προφανή παρανομία... Καμία Δικαιοσύνη, προσέξτε!!!!!
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 16 Ιουν 2011, 03:12:08 πμ
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

 
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

 
Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή. 

 Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού. 

 
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που 'χει
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι. 

 
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

 
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.
 

Δυστυχία σου, Ελλάς,

 
 
με τα τέκνα που γεννάς!

 
 

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,

 
 

τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

 

Γεώργιος Σουρής (1853-1919)
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 16 Ιουν 2011, 03:34:54 πμ
Γιώργο, συγνώμη για το παραπάνω διαχρονικό ποίημα αλλά ήταν αυθόρμητη αντίδραση... :)
Παρόμοια περίπτωση με τη δική μου και στην ίδια Διεύθυνση!!!
Κάτι αρχίζει να "βρωμάει¨εδώ.
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: pfan στις 16 Ιουν 2011, 07:50:10 μμ
Να βάλω και άλλη μια παράμετρο στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
 Έστω σε ένα σχολείο ανοίγει οργανική θέση με 11 ή 10 ή 9… Τοποθετείται εκπαιδευτικός εκεί και την επόμενη χρονιά φυσικό είναι ο συνάδελφος αυτός να βγει υπεράριθμος (εάν θέλει μπορεί να βγει και αυτός που είχε την οργανική από πιο πριν αρκεί να έχει περισσότερα μόρια).
Ο συνάδελφος αυτός θα έχει την δυνατότητα να διαλέξει σχολείο πριν από αυτούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και κάθε χρονιά σχεδόν θα διαλέγει πρώτος σχολείο πριν από αυτούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και μπορεί να έχουν περισσότερα μόρια, περισσότερα χρόνια, περισσότερα πραγματικά διδακτικά έτη …
@katrina
Έχεις απευθυνθεί στους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ; Από όσο ξέρω, γιατί είμαι και εγώ στην ίδια διεύθυνση, θα ενδιαφερθούν και τουλάχιστον θα δώσουν κάποια απάντηση.
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: lp στις 17 Ιουν 2011, 12:23:35 πμ
Να ρωτήσω και εγώ κάτι; Υπάρχει δυνατότητα να προσφύγει κάποιος θιγόμενος με μηνύσεις εναντίον των ίδιων των μελών του ΠΥΣΔΕ? Να διεκδικήσει αποζημιώσεις κλπ κλπ;;; Ή καλύτερα να γίνονται τέτοιες μηνύσεις από την δική μας ΠΕΚΑΠ ή άλλο συνδικαλιστικό φορέα;
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 17 Ιουν 2011, 01:12:48 πμ
@ Φανή
α. "Τοποθετείται εκπαιδευτικός εκεί και την επόμενη χρονιά φυσικό είναι ο συνάδελφος αυτός να βγει υπεράριθμος (εάν θέλει μπορεί να βγει και αυτός που είχε την οργανική από πιο πριν αρκεί να έχει περισσότερα μόρια).
Ο συνάδελφος αυτός θα έχει την δυνατότητα να διαλέξει σχολείο πριν από αυτούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και κάθε χρονιά σχεδόν θα διαλέγει πρώτος σχολείο πριν από αυτούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και μπορεί να έχουν περισσότερα μόρια, περισσότερα χρόνια, περισσότερα πραγματικά διδακτικά έτη …" ------------->  Δε καταλαβαίνω, τι σχέση έχει αυτό με τη περίπτωσή μου.
Παρόλα αυτά σκέφτομαι το εξής:
Ενας οποιοσδήποτε  άλλος συνάδελφος ίσως έκανε έτσι.
Η συγκεκριμένη όμως συνάδελφος, όχι μόνον τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, έκανε πάντα αρνητική δήλωση!!!
Ούτε καν είχε την ευθιξία ή το φιλότιμο να σκεφτεί το κοινό μας καλό.
Επιπλέον είναι απορίας άξιο, το ότι ενώ ανήκει στο 1ο Γραφείο της Δ Διεύθυνσης, "λύσσαξε" με το στανιό και με το ζόρι να έρθει στο 3ο Γραφείο!!!!!!!!!!!!!!!!! Περίεργο ε;   ;-Ρ
Ποιός δε θέλει να εργάζεται κοντά στο σπίτι του; (και ειδικά στη προβληματική πρωτεύουσα);;;;
Ποιός αφήνει τη Γλυφάδα για ναρθει στο εξωτικό Μπραχάμι;;;;
Πολλές απορίες, πολλά ερωτηματικά.

β. Ναι, έχω απευθυνθεί. Και;;; (ένας κουκος δε φέρνει την άνοιξη)
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 17 Ιουν 2011, 01:38:29 πμ
Να ρωτήσω και εγώ κάτι; Υπάρχει δυνατότητα να προσφύγει κάποιος θιγόμενος με μηνύσεις εναντίον των ίδιων των μελών του ΠΥΣΔΕ? Να διεκδικήσει αποζημιώσεις κλπ κλπ;;; Ή καλύτερα να γίνονται τέτοιες μηνύσεις από την δική μας ΠΕΚΑΠ ή άλλο συνδικαλιστικό φορέα;
Ναι φυσικά και μπορείς Λέοντα. Αρκεί να έχεις την οικονομική δυνατότητα. Όσον αφορά τη ΠΕΚΑΠ, δε νομίζω να έχει τέτοια δικαιοδοσία. Η ΟΛΜΕ ίσως (αρκεί να μην έχει εμπλακεί αρνητικά σε τέτοιου είδους ιστορία). Στη περίπτωσή μου πάντως, η ΕΛΜΕ, είχε ακατανόμαστη συμπεριφορά. Ισως δε μου επιτρέπονται τη παρούσα στιγμή περισσότερα δημόσια σχόλια (μπορω όμως να απαντήσω σε pm).
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 17 Ιουν 2011, 01:47:52 πμ
...και τελειώνω με ένα "ευχάριστο" νέο : απορρίφθηκε σήμερα η ένστασή μου και το ΠΥΣΔΕ με θεωρεί πάλι υπεράριθμη ;)
Βρε κοίτα να δεις που θα μείνω άνεργη-άεργη γριά γυναίκα  ;D
Καλή σας νύχτα


@Παναγιώτη
σ'ευχαριστώ
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: pfan στις 17 Ιουν 2011, 09:02:36 μμ
@katrina
Όχι Κατερίνα δεν έχει σχέση με την περίπτωσή σου γιατί στην ουσία εσύ χάνεις την οργανική σου λόγω των ειδικών κατηγοριών.

  Απλώς εγώ παράθεσα ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργείται όταν βγάζουν οργανικά κενά <11 ωρών. Δηλαδή ενώ προσπαθούν να δώσουν όσες περισσότερες οργανικές θέσεις μπορούν και να λύσουν ένα πρόβλημα δημιουργούν άλλο.

  Το ένα πρόβλημα είναι ότι πρέπει όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να τοποθετηθούν σε οργανικά κενά και να μην είναι περιφερόμενοι από σχολείο σε σχολείο για πολλά χρόνια γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους ίδιους τους καθηγητές, στα σχολεία, στη σύνθεση των συλλόγων που αλλάζει συνεχώς και σε τελευταία ανάλυση και στους ίδιους τους μαθητές.
 
  Το άλλο πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί που τοποθετούνται σε κενά < 11 την επόμενη χρονιά θα βγουν υπεράριθμοι και θα διαλέξουν πρώτοι σχολείο. Τώρα αυτοί που θα είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ μπορεί να έχουν έρθει από μετάθεση και να έχουν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας και ίσως και περισσότερα μόρια. Αυτοί όμως δεν θα είναι στο ίδιο σακί με τους προηγούμενους με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισονομία.

  Τώρα το ερώτημα είναι βάζοντας στην ζυγαριά αυτά τα προβλήματα προς τα πού γέρνει; Δεν ξέρω να το απαντήσω αυτό το ερώτημα!!
 
  Να σημειώσω πάντως ότι σε ορισμένα ΠΥΣΔΕ βγάζουν οργανικό κενό και με 0 ώρες. Ίσως αν τοποθετούν όλους όσους είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ αμέσως σε εικονικό οργανικό κενό να μην υπήρχαν τόσα προβλήματα. Βέβαια υπάρχει και η νομοθεσία που λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταθέσεις αν δεν υπάρχει οργανικό κενό. (δεν θυμάμαι που, νομίζω στον 1566 νόμο).
Τίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: katrina στις 18 Ιουν 2011, 12:00:38 πμ
@Φανή κατ'αρχήν ευχαριστώ που ασχολεισαι με το θέμα μου και χαλάς φαιά ουσία :)
Ολα αυτά που προανέφερες τα έχω ακούσει κάμποσες φορές και μάλιστα (χωρίς να σε ξέρω, πόσο μάλλον να σε προσβάλλω) μου θυμίζουν τη ξύλινη συνδυκαλιστική "τους" γλώσσα >:( .
Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου (!!!!) τι θα γίνουν αυτοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Ας το αντιμετωπίσουν όπως το αντιμετωπίσαμε όλοι  μας  (σαν πρωτοδιόριστοι) και ας περιμένουν με τη σειρά τους μερικες σχολικές χρονιές και όταν θα αρχίσουμε να φευγουμε οι παλαιότεροι να καταλάβουν τις οργανικές που θα αδειάζουν! Αυτά είναι τα σωστά και νοικοκυρεμένα πράγματα.
Η νοοτροπία και η λογική τους , που πηγαζει σε μεγάλο ποσοστό απο ρουσφετολογικές αλληλοεξυπηρετήσεις είναι για τα σκουπίδια (για να μη πώ τίποτα χειρότερο).
Αν τόσο δε πολύ κόπτονται για το καλό του κλάδου, ας δώσουν τη δική τους  οργανική θέση.
Τη δικη μου ΔΕ ΤΗ ΔΙΝΩ.
Είμαι ήδη 54 ετών. Ταλαιπωρήθηκα πολλά χρόνια στην επαρχία και πήγαινα (έγκυος) Χανια-Σφακια (!!)καθημερινά και μάλιστα με επιδημία ερυθράς στο σχολειο μου. Ταλαιπωρία α φ ά ν τ α σ τ η!!!
Ερχομαι στην Αθήνα και πάλι ταλαιπωρούμαι απο δω και απο κεί μεχρι να βρώ τη συγκεκριμένη θέση και να ησυχάσω και γω (όπως όλοι μας θέλουμε άλλωστε). Και σε ρωτώ κάτι:
ΠΟΙΟΣ είναι αυτός που θα ισχυριστεί ότι είμαι υπερβολική-απαιτητική-αναλληλέγγυη ;;;;;;
ΠΟΙΟΣ;;;;;;;
 
Και τι σημαίνει τελικά ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΕ ΜΗ ΚΕΝΟ;;;  Τι αηδία είναι αυτή;;; Που στέλνετε βρε ανόητοι άνθρωποι τον άλλο να δουλέψει, αφου έχει ωράριο 21 ωρες ---> υπάρχουν 6 ώρες διδασκαλίας και ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΟ;;;;;
Μέχρι τώρα λούφαρε πολύύύύύς κόσμος. Τώρα τιιιιιιιιιι γίνεται; Ποιός μου εγγυάται ότι με τη νεοδιαμορφωθείσα κατάσταση, όποιος χάνει τη οργανική θέση και δεν υπάρχει άλλη, δε πάει σπίτι του;;;
Γι΄αυτό λέω πλέον ευθαρσώς : Οποιοι μας (με) φτάσανε σε αυτό το σημείο, πρέπει να πάνε μέσα και να κοιτάνε απέξω.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑΤίτλος: Απ: Προσοχή - Απώλεια οργανικής θέσης
Αποστολή από: Γεώργιος Μαυρομμάτης στις 19 Ιουν 2011, 01:55:00 πμ
"Σε μερικά ΠΥΣΔΕ βγάζουν οργανικό κενό με 0 ώρες"!!!!! Με άλλα λόγια, σε μερικά ΠΥΣΔΕ -κατά παράβαση όλων των νόμων που υπάρχουν, αλλά και κάθε λογικής- εμφανίζουν μια θέση δημοσίου υπαλληλου χωρίς να υπάρχει καμμία απολύτως ανάγκη, ούτε μιά ώρα εργασίας την εβδομάδα. Δεν θα το σχολιάσω περισσότερο. ΔΝΤ και λίγο είναι.