Γενικό Λύκειο > Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑ

Άσκηση με δομή επιλογής 3

(1/1)

XRISTINAKII:
Βάλτε αρχική τιμή στο Κ ώστε η επαναληπτική διαδικασία ΟΣΟ .. να
a)   να μην εκτελεστεί καθόλου
b)   να εκτελεστεί 10 φορές
 
Κ <-- ?
Όσο ( Κ <50 ) επανάλαβε
   Εμφάνισε  Κ
   Κ<-- Κ +5
Τέλος επανάληψης
c)    Αν  διαγράψετε την εντολή Κ<-- Κ+5   τι θα  εμφανίσει  το πρόγραμμα για  αρχικές τιμές του Κ  5 και 55

Πανάγος94:
a) για οποιοδηποτε Κ > 0
b) Κ <-- 0
c) αν η αρχικη τιμη ειναι 5 τοτε θα εχουμε ατερμων βροχο. αν η αρχικη του τιμη ειναι 55 τοτε δεν θα εκτελεσθει καμια φορα η επαναληψη

Stefevan:
Μια διόρθωση:

α) για Κ με τιμή>=50  δεν θα εκτελεστεί ποτέ. όχι για οποιοδήποτε Κ > 0

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση