Αποστολέας Θέμα: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**  (Αναγνώστηκε 10695 φορές)

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« στις: 21 Απρ 2010, 12:51:56 μμ »
Δείτε το συνημμένο (20/4/2010)

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #1 στις: 21 Απρ 2010, 12:52:19 μμ »
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για το μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον».

Μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (αριθ. πρωτ. 735/14-04-2010), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» που απαντούν σε ερωτήματα Σχολικών Συμβούλων και έχουν ως εξής:
«…όπως προσδιορίζεται στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, «Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον». Μεταξύ δε των στόχων, που τίθενται, αναφέρονται και οι εξής:
Οι μαθητές:
-   να μπορούν να αναλύουν ένα απλό πρόβλημα και να σχεδιάζουν τη λύση του
-   να έχουν αναπτύξει ικανότητες μοντελοποίησης και αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων
-   να μπορούν να χρησιμοποιούν συμβολικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων και την επεξεργασία δεδομένων.
Με βάση τα προαναφερθέντα και τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, που έχει ορισθεί, για το διδακτικό έτος 2009 – 2010,
1)   σε ό,τι αφορά το ερώτημα:
«Οι παράγραφοι με τα λυμένα παραδείγματα στο Τετράδιο Μαθητή περιέχουν μερικούς πρόσθετους όρους ΘΕΩΡΙΑΣ:
-   Ρίζα(), στην ψευδογλώσσα (σελ. 18)
-   αραιός πίνακας (σελ. 32)
-   ταξινόμηση με επιλογή (σελ. 38)
-   δεύτερη παρατήρηση για τη ΓΙΑ (σελ. 78)
-   Παράλληλοι πίνακες (σελ. 88)
-   τριγωνικός πίνακας (σελ. 97)
Θεωρούνται εκτός εξεταστέας ύλης;
Μπορεί να ζητηθεί από το μαθητή κάτι που στη διατύπωσή του, ή στη ζητούμενη απάντησή του, περιλαμβάνει κάποια από τις έννοιες «αραιός πίνακας», «ταξινόμηση με επιλογή», «Παράλληλοι πίνακες», «τριγωνικός πίνακας»; Μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μαθητής σε ψευδογλώσσα την «ψευδοσυνάρτηση» Ρίζα(); Μπορεί ο μαθητής να μεταβάλλει το μετρητή (ή την αρχική/τελική τιμή του) μιας ΓΙΑ μέσα στο βρόχο του; Το «χρησιμοποιείται όταν έχουν δεδομένο πλήθος επαναλήψεων» στο βιβλίο μαθητή δεν αποκλείει τη θετική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Η δεύτερη υπόδειξη της σελίδας 78 του Τετραδίου Μαθητή την αποκλείει.»
Όπως αναφέρεται στο «Λίγα λόγια για το μαθητή» του Τετραδίου Μαθητή αυτό είναι «… ένα συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικά απαραίτητο σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος ‘Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον’. Σκοπός του μαθήματος δεν είναι να σε διδάξει και να εμβαθύνεις σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού» και, σε άλλο σημείο, «Η θεωρητική πλευρά του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο μαθητή. Σκοπός του τετραδίου αυτού είναι να σου προσφέρει μέσα από τα έτοιμα παραδείγματα που σου παρουσιάζει, αλλά και τις δραστηριότητες που σου προτείνει, μια πρακτική προσέγγιση των γνώσεων που παραθέτονται στο βιβλίο μαθητή».
Ως εκ τούτου τα παραδείγματα του Τετραδίου Μαθητή έχουν ως στόχο την εμπέδωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και γι’ αυτό τον σκοπό αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς.
Επομένως, νέες έννοιες, νέοι όροι κ. ά., που περιέχονται στο Τετράδιο Μαθητή και δεν αναφέρονται στο Βιβλίο Μαθητή, βάσει του οποίου έχει προσδιορισθεί η διδακτέα – εξεταστέα ύλη, θεωρούνται εκτός εξεταστέας ύλης. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ζητηθεί ο ορισμός του «αραιού πίνακα», αφού αυτός δεν αναφέρεται στο Βιβλίο Μαθητή. Σε περίπτωση, όμως, που δοθεί άσκηση ή πρόβλημα με αναφορά σε μια τέτοια έννοια, τότε αυτή θα πρέπει να επεξηγείται όπως στο αντίστοιχο παράδειγμα του Τετραδίου Μαθητή, ώστε ο μαθητής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την άσκηση ή το πρόβλημα με τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από το Βιβλίο Μαθητή. Μπορεί, δηλαδή, να δοθεί σε αντιστοιχία με το παράδειγμα του αραιού πίνακα (Παράδειγμα 5, σελ. 32 του Τετραδίου Μαθητή) ως άσκηση ένας τέτοιος πίνακας και να ζητηθεί «να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα τον μετασχηματίζει σε έναν μονοδιάστατο πίνακα του οποίου κάθε τριάδα διαδοχικών στοιχείων, με αρχή την πρώτη τριάδα, προσδιορίζεται από τον αριθμό γραμμής, τον αριθμό στήλης και το αντίστοιχο μη μηδενικό στοιχείο του δοθέντος πίνακα».
Όσον αφορά τη μεταβολή του μετρητή μιας ΓΙΑ μέσα στο βρόχο του, δεύτερη υπόδειξη της σελίδας 78 του Τετραδίου Μαθητή αναφέρεται: «Ποτέ μην χρησιμοποιείς εντολές που αλλάζουν την αρχική τιμή, την τελική τιμή, το βήμα ή τη μεταβλητή που ελέγχει την επανάληψη μέσα σε ένα βρόχο ΓΙΑ. Αν και μερικές γλώσσες προγραμματισμού επιτρέπουν αυτές τις αλλαγές, να τις αποφεύγεις, γιατί οδηγούν σε προγράμματα δυσνόητα και συνήθως λανθασμένα». Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ δεν περιλαμβάνεται στις «μερικές γλώσσες προγραμματισμού». Επίσης, στο Βιβλίο Μαθητή στην ενότητα 8.2.3, σελ. 179, για τη λειτουργία της ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ αναφέρεται: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι εντολές του βρόχου εκτελούνται για όλες τις τιμές της μεταβλητής από την αρχική τιμή μέχρι την τελική τιμή, αυξανόμενες με την τιμή του βήματος. Αν το βήμα είναι ίσο με 1, τότε παραλείπεται».
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή.
2)   Για το ερώτημα:
«Όταν μια συνάρτηση αλλάζει το περιεχόμενο των παραμέτρων της, οι αλλαγές αυτές επιστρέφουν πίσω στις πραγματικές παραμέτρους;»
Στην ενότητα 10.5. Διαδικασίες και συναρτήσεις (Βιβλίο Μαθητή, σελ. 210) αναφέρεται: «Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία από αυτές που μπορεί να εκτελέσει ένα πρόγραμμα. Να εισάγουν δεδομένα, να εκτελέσουν υπολογισμούς, να μεταβάλλουν τις τιμές των μεταβλητών και να τυπώσουν αποτελέσματα. Με τη χρήση των παραμέτρων αυτές τις τιμές μπορούν να τις μεταφέρουν και στα άλλα υποπρογράμματα. Αντίθετα η λειτουργία των συναρτήσεων είναι πιο περιορισμένη. Οι συναρτήσεις υπολογίζουν μόνο μία τιμή, αριθμητική, χαρακτήρα ή λογική και μόνο αυτήν επιστρέφουν στο υποπρόγραμμα που την κάλεσε». Επίσης, στη σελ. 213 του Βιβλίου Μαθητή αναφέρεται: «Ο μηχανισμός που επιτυγχάνεται αυτό, είναι ο εξής: Το κύριο πρόγραμμα πριν την κλήση της συνάρτησης … όπου η τιμή του εμβαδού εκχωρείται στη μεταβλητή Εμ».
Προκύπτει, επομένως, ότι μια συνάρτηση που αλλάζει το περιεχόμενο των παραμέτρων της δεν επιστρέφει τις αλλαγές αυτές στις πραγματικές παραμέτρους.
3)   Τέλος για το ερώτημα:
«Στην εντολή «Επίλεξε» της ψευδογλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί «συνθήκη» (βιβλίο μαθητή, σελ. 37, στο περιθώριο). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί «συνθήκη» στην «Επίλεξε» της ΓΛΩΣΣΑΣ;
Στο σχολικό βιβλίο δεν αναφέρεται τέτοια περίπτωση. Αν η απάντηση είναι θετική παρακαλώ να συμπεριληφθεί στο σχολικό βιβλίο (βιβλίο μαθητή, σελ. 173)».
Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι καταφατική, όπως προκύπτει από το Παράδειγμα 2, σελ. 74 και 75, του Τετραδίου Μαθητή.
                                                                                                                                         
Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #2 στις: 21 Απρ 2010, 12:54:45 μμ »
Ση δομή ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να μεταβάλλεται ο μετρητής εντός του Για.

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #3 στις: 21 Απρ 2010, 12:55:49 μμ »
Για το Επίλεξε, δεν το έπιασα, τι εννοεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθήκη;

sstergou

 • Γενικός διαχειριστής
 • *****
 • Μηνύματα: 988
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #4 στις: 21 Απρ 2010, 01:46:37 μμ »
Στο τετράδιο έχει κάτι σαν αυτό :

Επίλεξε α
  Περίπτωση > 10

βέβαια αυτό δεν είναι συνθήκη...

Μάλλον εννοεί "ΣυγκριτικόςΤελεστής Έκφραση"

Cloud_Strife

 • Επισκέπτης
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #5 στις: 21 Απρ 2010, 02:19:09 μμ »
Ση δομή ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να μεταβάλλεται ο μετρητής εντός του Για.
Με όλο το σεβασμό, πιστεύω ότι το να μεταβληθεί ο μετρητής του βρόγχου επανάληψης, όσο αναφορά τη δομή επανάληψης "ΓΙΑ", είναι περιττό εφόσον κάτι τέτοιο πραγματοποείται με την χρήση βήματος. Το αν απαγορεύεται ή όχι δεν το γνωρίζω, αλλά θα ήθελα πολύ να το μάθω, για να είμαι ειλικρινής. Πάντως η Γλωσσομάθεια και η κοινή ανθρώπινη λογική, δεν απορρίπτουν κάτι τέτοιο.

Για το Επίλεξε, δεν το έπιασα, τι εννοεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθήκη;
Στο σχολικό βιβλίο στη σελίδα 37, στο δεξί πλαίσιο αναφέρει σε κάποιο σημείο: "Οι τιμές που συνοδεύουν κάθε περίπτωση μπορεί να είναι μία ή περισσότερες διακριτές τιμές, περιοχή τιμών από - εώς ή να υπακούουν σε μια συνθήκη..."
Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ το πολυκατάλαβα αυτό.

ntzios kostas

 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 610
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #6 στις: 21 Απρ 2010, 03:59:26 μμ »
Παράθεση
Για το Επίλεξε, δεν το έπιασα, τι εννοεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνθήκη;


Eννοεί λογικούς τελεστές όπως λέει και ο Στάθης.  :) :) :)

Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

Νίκος Αδαμόπουλος

 • Γενικός διαχειριστής
 • *****
 • Μηνύματα: 2843
 • Πύργος Ηλείας
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #7 στις: 21 Απρ 2010, 04:57:22 μμ »
Eννοεί λογικούς τελεστές όπως λέει και ο Στάθης.  :) :) :)

... συγκριτικούς τελεστές

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1242
  • Το μπλογκάκι μου
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #8 στις: 21 Απρ 2010, 06:28:29 μμ »
Δε πολυβρίσκω νόημα με το να αποκλείονται συγκριτικοί τελεστές... Λογικά δεν εννοεί λογικούς τελεστές, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι off. Αν έχω καταλάβει τί εννοεί ο ποιητής, τότε νομίζω ότι επιτρέπονται συγκριτικοί τελεστές όταν χρησιμοποιούμε την επίλεξε, τόσο σε ψευδογλώσσα όσο και σε γλώσσα. Αν είναι έτσι, τότε - με το συμπάθειο... - μου φαίνεται λίγο κοτσάνα η αναφορά του υπουργείου σε αυτό το θέμα...
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

Vangelis

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 799
 • Για ακούτε και κανένα μεγαλύτερο!!!
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #9 στις: 22 Απρ 2010, 12:04:48 πμ »
Για όλους αυτούς τους λόγους η επίλεξε είναι στα τελευταία της.  Μπορεί βέβαια η επιτροπή εξετάσεων να της κάνει ένα τελευταίο αποχαιρετισμό.

Νίκος Αδαμόπουλος

 • Γενικός διαχειριστής
 • *****
 • Μηνύματα: 2843
 • Πύργος Ηλείας
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #10 στις: 22 Απρ 2010, 12:10:08 πμ »
Για όλους αυτούς τους λόγους η επίλεξε είναι στα τελευταία της.  Μπορεί βέβαια η επιτροπή εξετάσεων να της κάνει ένα τελευταίο αποχαιρετισμό.

Θυμάμαι το είχες αναφέρει αυτό και στο συνέδριο στην Αθήνα... Άρα είναι σχεδόν σίγουρο!

Σπύρος Δουκάκης

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 831
 • Έτερος εξ ετέρου σοφός, το τε πάλαι το τε νυν
  • http://sdoukakis.wordpress.com/
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #11 στις: 22 Απρ 2010, 12:24:02 πμ »
Θυμάμαι το είχες αναφέρει αυτό και στο συνέδριο στην Αθήνα... Άρα είναι σχεδόν σίγουρο!

Δηλαδή Νίκο και Βαγγέλη είναι σίγουρο ότι θα είναι στα φετινά θέματα η Επίλεξε;


Σ

Καρκαμάνης Γεώργιος

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 1159
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #12 στις: 22 Απρ 2010, 08:58:50 πμ »
Νομίζω πως η απορία που εκφράστηκε στο Υπουργείο σχετικά με την Επίλεξε ήταν άστοχη.

Το ότι δέχεται συγκριτικούς τελεστές νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.

Ισως η απορία έπρεπε να ήταν σχετικά με τους λογικούς τελεστές και να υπήρχε μια διευκρίνηση για το πως καλύπτει η Επίλεξε περιοχές τιμών απο- εως.

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1242
  • Το μπλογκάκι μου
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #13 στις: 22 Απρ 2010, 09:02:17 πμ »
Δε ξέρω αν χρήζει διευκρίνησης η επίλεξε σε σχέση με λογικούς τελεστές, αφού πρόκειται για έναν "φτωχό συγγενή" της case.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

ntzios kostas

 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 610
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #14 στις: 22 Απρ 2010, 10:52:49 πμ »
Προσωπικά πιστεύω ότι αν πρέπει τους λογικούς τελεστές να τους εξαιρέσουμε πρέπει να δοθεί διευκρίνιση, διαφορετικά τις αφήνουμε να επιτρέπονται, ειδικά μετά τις τελευταίες οδηγίες.
Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #15 στις: 22 Απρ 2010, 05:43:25 μμ »
το Επίλεξε α
Περίπτωση < 5
....
Περίπτωση < 10
...
...

διερευνά το διάστημα [5, 10) αλλά δεν χρησιμοποιεί λογικό τελεστή
που δεν επιτρέπεται κι όλας  :-X

ntzios kostas

 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 610
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #16 στις: 22 Απρ 2010, 07:52:09 μμ »
Άρα από εδώ και πέρα όταν λέμε συνθήκη θα εννούμε μία έκφραση μόνο με συγκριτικούς τελεστές.Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #17 στις: 22 Απρ 2010, 09:49:47 μμ »
το Επίλεξε α
Περίπτωση < 5
....
Περίπτωση < 10
...
...

διερευνά το διάστημα [5, 10) αλλά δεν χρησιμοποιεί λογικό τελεστή
που δεν επιτρέπεται κι όλας  :-X

διερευνά τη διπλή συνθήκη 5 <= α < 10
ή αλλιώς α >= 5 και α < 10

που περιέχει και λογικό τελεστή

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #18 στις: 22 Απρ 2010, 09:51:33 μμ »
επιπρόσθετα το
Επίλεξε α
Περίπτωση 1, 3, 5
....
Περίπτωση αλλιώς
...
...

διερευνά το α = 1 ή α = 3 ή α = 5

που επίσης περιέχει λογικό τελεστή

ntzios kostas

 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 610
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #19 στις: 22 Απρ 2010, 10:43:18 μμ »
Δηλαδή έτσι όπως τα λες, αν έχουμε το παρακάτω τμήμα

αν χ<0 τότε
γράψε χ
αλλιώς_αν χ<100 τότε
γράψε 2+χ
αλλιώς
γράψε 3*χ
τέλος_αν

και ρωτήσουν να αναφέρεται τους λογικούς τελεστές αν υπάρχουν, θα πρέπει να πούμε ότι περιέχει τον λογικό τελεστή και;


Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

Καρκαμάνης Γεώργιος

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 1159
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #20 στις: 22 Απρ 2010, 11:58:32 μμ »
το Επίλεξε α
Περίπτωση < 5
....
Περίπτωση < 10
...
...

διερευνά το διάστημα [5, 10) αλλά δεν χρησιμοποιεί λογικό τελεστή
που δεν επιτρέπεται κι όλας  :-X
Παναγιώτη συμφωνώ με αυτόν τον τρόπο που δείχνεις, αλλα βοηθάει όταν οι περιοχές τιμών (από εως) που πρέπει να ελεγχθούν είναι συνεχόμενες.
Τα πράγματα μπερδεύονται λίγο όταν οι περιοχές τιμών δεν είναι συνεχόμενες πχ  10-20 50-100 130-150 και θέλουμε για κάθε μια περιοχή τιμών να εκτελεστούν κάποιες ενέργειες.

..........Αν, και κάτι σκέφτηκα με αφορμή το παράδειγμα που έδωσες(λίγο παράλογο)

P.Tsiotakis

 • Ομάδα Νέου Λυκείου
 • *
 • Μηνύματα: 3325
  • P.Tsiotakis
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #21 στις: 23 Απρ 2010, 09:39:34 πμ »
Και γιατί πρέπει η Επίλεξε να μπορεί να τα κάνει όλα;;;
Δεν υπάρχει η περίπτωση να έχει πιο περιορισμένο ρόλο;

ntzios kostas

 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 610
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #22 στις: 23 Απρ 2010, 09:52:49 πμ »
Σύμφωνα με το σχολικό και την διευκρίνιση που αναφέρουν συνθήκη η επίλεξε μπορεί να λύση αυτό που λέει ο Γιώργος. Αφού δώσανε που δώσανε διευκρίνιση δεν θα βάζανε ότι απαγορεύονται οι λογικοί τελεστές; 
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους βγάλουμε, αφού δεν χαλάνε καθόλου την αλγοριθμική λογική μας. Ίσως να είναι μία συντακτική παρατυπία. Ε και;
Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

Λάμπρος Μπουκουβάλας

 • Η παιδεία είναι: στους φτωχούς, ΠΛΟΥΤΟΣ. Στους πλούσιους, ΣΤΟΛΙΔΙ. Στους νέους, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (Διογένης) !
 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 1242
  • Το μπλογκάκι μου
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #23 στις: 23 Απρ 2010, 10:16:42 πμ »
Εγώ έχω καταλάβει ότι γενικά δε χρησιμοποιούμε λογικούς τελεστές στην επίλεξε, γι' αυτό έγραψα σχετικά λίγο πιο πάνω. Η επίλεξε θεωρώ ότι μπήκε για μια απλή εναλλακτική δομή επιλογής. Σίγουρα το σχολ. βιβλίο, αλλά και οι διευκρινήσεις, όφειλαν να είναι περισσότερο σαφείς στο θέμα αυτό.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται…

Νίκος Αδαμόπουλος

 • Γενικός διαχειριστής
 • *****
 • Μηνύματα: 2843
 • Πύργος Ηλείας
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #24 στις: 23 Απρ 2010, 11:05:05 πμ »
Το πρόβλημα ξεκινάει επειδή χρησιμοποιείται ο όρος "συνθήκη" για κάτι σαν κι αυτό: ">20". Προφανώς αυτό δεν είναι συνθήκη με την κανονική σημασία ... οπότε ...

Με την ευκαιρία, Άλκη στο pdf του βιβλίου μαθητή που έχεις φτιάξει (https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=1436.0), στη σελ. 37 λείπει η σημείωση για την εντολή Επίλεξε!!!

Γιάννης Σ.

 • Δεινόσαυρος
 • *****
 • Μηνύματα: 146
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #25 στις: 23 Απρ 2010, 11:18:31 πμ »
Με τέτοια σύγχυση που επικρατεί γύρω από την επίλεξε, το θεωρώ ανόητο να μπει κάποιο θέμα που να καλύπτει τέτοια 'σκοτεινή' περίπτωση...

evry

 • Γενικός διαχειριστής
 • *****
 • Μηνύματα: 3636
 • to Iterate is human to Recurse divine
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #26 στις: 23 Απρ 2010, 11:23:48 πμ »
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος που θέλει να χρησιμοποιήσει συνθήκη στη δομή επιλογής (χ>10, x>90 και  y<30) θα χρησιμοποιήσει την Επίλεξε και όχι μια απλή δομή επιλογής Αν...Τότε
What I cannot create I do not understand -- Richard Feynman
http://evripides.mysch.gr

ntzios kostas

 • Καθηγητής Πληροφορικής
 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 610
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #27 στις: 23 Απρ 2010, 11:47:46 πμ »
Εννοείται ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιεί ένας μαθητής τη δομή επίλεξε ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις , αλλά πρέπει να λυθεί το θέμα για το τι δεχόμαστε σωστό και τι λάθος, γιατί και θέμα μπορεί να είναι στις εξετάσεις (αν και το θεωρώ δύσκολο, μετά από αυτά που ειπώθηκαν στα θέματα του 2008), αλλά και μία απάντηση ενός μαθητή στις εξετάσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών δεν έχει σαν στόχο την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος ούτε την καλλιέργεια προγραμματιστικών δεξιοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Δεν αποσκοπεί στη λεπτομερειακή εξέταση της δομής, του ρεπερτορίου και των συντακτικων κανόνων κάποιας γλώσσας...

Καρκαμάνης Γεώργιος

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 1159
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #28 στις: 26 Απρ 2010, 12:10:39 πμ »
Σύμφωνα με το σχολικό και την διευκρίνιση που αναφέρουν συνθήκη η επίλεξε μπορεί να λύση αυτό που λέει ο Γιώργος. Αφού δώσανε που δώσανε διευκρίνιση δεν θα βάζανε ότι απαγορεύονται οι λογικοί τελεστές; 
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους βγάλουμε, αφού δεν χαλάνε καθόλου την αλγοριθμική λογική μας. Ίσως να είναι μία συντακτική παρατυπία. Ε και;
Αν και έχει ξανασυζητηθεί το θέμα,
αυτό που με προβληματίζει  Κώστα ,για το εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους λογικούς τελεστές είναι ότι το λογικό τελεστή Η δεν τον χρησιμοποιεί και το μετατρέπει σε κόμμα.
Άρα τι γίνεται με το ΚΑΙ.
Γι' αυτό έχω τις επιφυλάξεις μου και όπου υπάρχουν "σκοτεινά σημεία" χρησιμοποιούμε εναλλακτικό τρόπο, την εντολή "Αλλιώς-αν"

panosz

 • Θαμώνας
 • ***
 • Μηνύματα: 42
 • Γράψτε το προσωπικό σας σλόγκαν!
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #29 στις: 05 Μαΐ 2010, 12:03:09 μμ »
το Επίλεξε α
Περίπτωση < 5
....
Περίπτωση < 10
...
...

διερευνά το διάστημα [5, 10) αλλά δεν χρησιμοποιεί λογικό τελεστή
που δεν επιτρέπεται κι όλας  :-X

Καλημέρα,

Για α=-4, δεν θα μπει στην πρώτη περίπτωση ?
Panos

Καρκαμάνης Γεώργιος

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 1159
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #30 στις: 09 Μαΐ 2010, 03:50:55 μμ »
Ναι

GEG

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 88
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #31 στις: 24 Μαΐ 2010, 12:50:53 πμ »
Θα ήθελα την άποψη σας για το επόμενο:
Στην εντολή
Για κ από 1 μέχρι 10
  .....
  εντολές
  .....
Τέλος_επανάληψης
Επιτρέπεται η εντολή εκχώρησης  κ<-κ  στην ομάδα εντολών εντός του βρόχου;
Hey! It compiles! Ship it! :-)

Loukritia

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 221
 • It takes two to tango...
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #32 στις: 24 Μαΐ 2010, 12:19:12 μμ »
Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο (σελ. 1 του θέματος, πρώτη απάντηση)  ΔΕΝ επιτρέπεται η εντολή που θέλεις
Ρητά στο έγγραφο αναφέρεται πως
η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή

Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils ... - Louis Hector Berlioz

gthal

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2017
 • *
 • Μηνύματα: 948
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #33 στις: 24 Μαΐ 2010, 01:16:24 μμ »
Ναι, ευτυχώς που το λέει ξεκάθαρα ως τελευταία πρόταση :
"Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή"

γιατί αλλιώς είναι πολύ αστείο πώς από συστάσεις του στυλ "Ποτέ μην χρησιμοποιείς ..."  και "...αυτές τις αλλαγές, να τις αποφεύγεις"  προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή  :D
Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού έτσι το αποφάσισαν τελικά, αυτό δεχόμαστε.
Φιλικά,
Γιώργος Θαλασσινός

Καρκαμάνης Γεώργιος

 • Ομάδα διαγωνισμάτων 2010
 • *
 • Μηνύματα: 1159
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #34 στις: 25 Μαΐ 2010, 12:20:08 πμ »
Ναι, ευτυχώς που το λέει ξεκάθαρα ως τελευταία πρόταση :
"Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή"

γιατί αλλιώς είναι πολύ αστείο πώς από συστάσεις του στυλ "Ποτέ μην χρησιμοποιείς ..."  και "...αυτές τις αλλαγές, να τις αποφεύγεις"  προκύπτει ότι η ΓΛΩΣΣΑ αποκλείει τη μεταβολή του μετρητή  :D
Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού έτσι το αποφάσισαν τελικά, αυτό δεχόμαστε.
Και όχι μόνο στην ΓΛΩΣΣΑ αλλά και στην ψευδογλώσσα δεν είναι σωστό να αλλάζουμε την τιμή του μετρητή στο εσωτερικό του βρόχου

Γιαννούλης Γιώργος

 • Βετεράνος
 • ****
 • Μηνύματα: 87
Απ: Οδηγίες ΥΠΔΒΜ για ΑΕΠΠ, **ΕΠΕΙΓΟΝ**
« Απάντηση #35 στις: 28 Μαΐ 2010, 06:55:38 πμ »
Καλημέρα,
το Επίλεξε α
Περίπτωση < 5
....
Περίπτωση < 10
...
...

διερευνά το διάστημα [5, 10) αλλά δεν χρησιμοποιεί λογικό τελεστή
που δεν επιτρέπεται κι όλας  :-X
Για α=-4, δεν θα μπει στην πρώτη περίπτωση ?


Το παραπάνω αν θέλουμε να διερευνά μόνο το διάστημα [5,10) στην Περίπτωση<5 θα είναι κενό... κάπως έτσι:
Επίλεξε α
Περίπτωση < 5
Περίπτωση < 10
...
...

διερευνά το διάστημα [5, 10) αλλά δεν χρησιμοποιεί λογικό τελεστή.

Επίσης άν είναι ακέραιος υπάρχει και η μορφή που γράφει στην παράθεση του βιβλίου
Επίλεξε α
Περίπτωση από 5 μέχρι 9
...
...