Διαφορές Αλγοριθμου Προγράμματος

Ξεκίνησε από KillBill, 07 Ιουλ 2004, 01:26:47 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

KillBill

Αγαπητοί συνάδελφοι,

θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιεί σε έναν αλγόριθμο και τι σε ένα πρόγραμμα, και θα ήθελα πολύ τα σχόλιά σας.

Σημείο 1:
Όσον αφορά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, στο κεφάλαιο 7 (σελίδα 153) γίνεται αναφορά στην Τ_Ρ(Χ) για τον υπολογισμό της τετραγωνικής ρίζας.
Όμως στον αλγόριθμο, και συγκεκριμένα στο τετράδιο του μαθητή σελίδα 18 γίνεται η χρήση της Ρίζα(Χ) και όχι της Τ_Ρ(Χ)

Ερώτηση: Θα θεωρηθεί σωστό εάν ο μαθητής να χρησιμοποιήσει την Τ_Ρ(Χ) στον αλγόριθμο;
Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ επειδή η Τ_Ρ αναφέρεται στο κεφάλαιο 7, τότε πως δικαιολογείτε το γεγονός ότι και η mod αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 (επίσης στην σελίδα 153), όμως χρησιμοποιείται και στον αλγόριθμο πχ στο βιβλίο του μαθητή σελίδα 71;

Σημείο 2:
Τί γίνεται με την ύψωση αριθμού σε δύναμη στον αλγόριθμο; Το σύμβολο ^ αναφέρεται για  πρώτη φορά στο κεφάλαιο 7 σελίδα 153 και πουθενά στο κεφάλαιο 2. Στο τετράδιο του μαθητή σελίδα 18 παράδειγμα 2 βλέπουμε ότι κάνει την πράξη aktina*aktina*aktina και όχι aktina^3. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ^ στον αλγόριθμο; Αν όχι τότε πάλι επανέρχομαι στην παρατήρησή μου, γιατί τότε mod, που και αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 στην ίδια ακριβώς σελίδα με το ^ (σελίδα 153), το χρησιμοποιεί
στον αλγόριθμο (βιβλίο μαθητή σελιδα 71); Αν όντως νομίζετε ότι απαγορεύεται το ^ στον αλγόριθμο, πως θα εκφράζατε τότε το a^b; θα μου πείτε προφανώς μέσω της χρήσης δομής επανάληψης ίσως... Τότε επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω πως θα υπολογίζατε το
ημίτονο ενός αριθμού σε αλγόριθμο αφού η ΗΜ(Χ) αναφέρεται επίσης μόνο στο κεφάλαιο 7 και όχι στο 2. (Και μη μου πείτε με σειρές Taylor !!)

Σημείο 3:
Για την ακέραια διαίρεση, στον αλγόριθμο χρησιμοποιείται και το [α/β]. Θα θεωρηθεί λάθος αν το πω και στο Προγραμμα;

Σημείο 4:
Όσον αφορά τις δομές επιλογής, γίνεται ένας γενικός χαμός. Συγκεκριμένα:

Αλγόριθμος:
Η μοναδική μορφή της Επίλεξε που αναφέρεται στους αλγορίθμους (κεφάλαιο 2), είναι αυτή που περιγράφεται
στο παράδειγμα 5 σελίδα 37:
Επίλεξε
   Περίπτωση age<0
.....
Τέλος_επιλογών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Στο πρόγραμμα, το βιβλίο του μαθητή και συγκεκριμένα στη σελίδα 172, μας λέει ότι η μορφή της Επίλεξε είναι:
Επίλεξε Χ
   Περίπτωση λίστα_τιμών
...........
Τέλος_επιλογών

Επίσης, στο τετράδιο του μαθητή σελίδα 74 παράδειγμα 2 έχουμε επίσης και την μορφή:
Επίλεξε Χ
   Περίπτωση =<15
.......
   Περίπτωση =<60
.......
Τέλος_επιλογών

Για το ίδιο παράδειγμα παρατηρώ ότι στις 3 τελευταίες συνθήκες υπάρχει και η λέξη ΤΟΤΕ ενώ  δεν υπάρχει για την 1η συνθήκη. Σίγουρα υπάρχει τυπογραφικό λάθος. Το θέμα είναι, πού είναι το τυπογραφικό λάθος; Η ΤΟΤΕ
χρειάζεται; (πιστεύω πως όχι. Εξάλλου και στο βιβλίο του μαθητή σελίδα 172 δεν υπάρχει η ΤΟΤΕ στην Επίλεξε. Εσείς τι λέτε;)

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
Μπορώ στο πρόγραμμα να γράψω την Επίλεξε με την μορφή όπως αυτή περιγράφεται στον αλγόριθμο, δηλαδή στο βιβλίο του μαθητή παράδειγμα 5 σελίδα 37;

Ομοίως μπορώ στον Αλγόριθμο να γράψω τις δύο μορφές της Επίλεξε, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 8 (δηλαδή στο βιβλίο μαθητή σελίδα 172 και τετράδιο μαθητή σελίδα 74);

Τέλος, μπορώ να πω το παρακάτω;
Επίλεξε Χ
   Περίπτωση >=0 ΚΑΙ <=10
......
Τέλος_επιλογών

(φαντάζομαι πως ναι σύμφωνα με το τετράδιο του μαθητή σελίδα 74 παράδειγμα 2.)

Αυτός ο διαχωρισμός Αλγορίθμου και Προγράμματος στο σχολικό βιβλίο έχει μπερδέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Το να φτιάξουμε μια λίστα σχετικά με το τι πρέπει να γράψει ο μαθητής αν του ζητηθεί αλγόριθμος και τι αν του ζητηθεί Πρόγραμμα, θα  πελαγώσει τον μαθητή και θα χάσει την ουσία.

Φαντάζομαι ήδη θα έχετε φτιάξει μέρος αυτής, όπως το παρακάτω:
Αν σου ζητηθεί αλγόριθμος θα ξεκινήσεις με την λέξη αλγόριθμος ενώ στο Πρόγραμμα με την λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
κλπ.
Α, μιας και ανέφερα το τελευταίο κοιτάχτε στο τετράδιο του μαθητή στη σελίδα 76, όπου το πρόγραμμα τελειώνει με "ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τροχιά_Μπάλας2" αντί για μόνο το ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ όπως υπαγορεύουν οι κανόνες του κεφαλαίου 7.
Και οι ίδιοι οι συγγραφείς δηλαδή έχουν μπερδευτεί από αυτούς τους διαχωρισμούς!!!!
Μήπως με όλους αυτούς τους διαχωρισμούς που έχει επιβάλει το βιβλίο (Στον αλγόριθμο γράφουμε έτσι... ενώ στο πρόγραμμα έτσι...), έχουμε χάσει την ουσία των πραγμάτων;

Προσωπικά η λίστα που έχω δώσει στους μαθητές μου σχετικά με το τι πρέπει να γράψουν αν τους ζητηθεί ένας αλγόριθμος και τι  αν τους ζητηθεί πρόγραμμα, περιορίζεται μόνο σε 3 σημεία:

1)ο αλγόριθμος ξεκινάει με την λέξη Αλγόριθμος ενώ το πρόγραμμα με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2)στο πρόγραμμα θα κάνετε δηλώσεις μεταβλητών και μετά αμέσως θα βάλετε την λέξη ΑΡΧΗ, ενώ στον αλγόριθμο τίποτα από αυτά
3)Ο αλγόριθμος τελειώνει με τέλος ονομα ενώ το πρόγραμμα με ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτές μόνο οι διαφορές και πολλές που είναι! δηλάδή αν το πρόγραμμα τελείωνε και αυτό όπως ο αλγόριθμος  δηλαδή με ΤΕΛΟΣ  όνομαπρογράμματος αντί για ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι τόσο τραγικό; γιατί να γεμίζουμε το μυαλό των μαθητών με  τέτοια σημεία; Γι' αυτό λέω ότι χάνουμε την ουσία!!

Περιμένω τα σχόλιά σας για κάθε ένα από τα παράπάνω σημεία.

bagelisb

Αγαπητέ KillBill
Συμφωνώ μαζί σου και στους προβληματισμούς σου και στα τελικά συμπεράσματα. Νομίζω ότι η γενικότερη άποψη που ισχύει στο forum είναι να μην δίνουμε τόσο πολύ σημασία σε αυτές τις ασάφειες του βιβλίου και να κάνουμε αυτό που θεωρείται γενικότερα σωστό. Π.χ. αποδεκτό το div και το mod  στον αλγόριθμο, όπως και το ^ ...
Η δικιά μου άποψη είναι ότι ακόμη και στον αλγόριθμο καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο τρόπο γραφής και να μην τον αφήνουμε να είναι υπερβολικά ελεύθερος (σαν πρόγραμμα δηλαδή) χωρίς να δηλώνουμε τμήμα μεταβλητών. Έτσι πιστεύω ότι όποιος και να διορθώσει τον αλγόριθμό μας δεν μπορεί να βρει λάθη. Ακόμα και στα ΑΝ εγώ προσωπικά λέω στους μαθητές μου να βάζουν πάντα ΤΕΛΟΣ_ΑΝ για να μην μπερδεύονται ενώ την ΕΠΙΛΕΞΕ την αποφεύγουμε εκτός αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε διακριτές τιμές. Το παράδειγμα του σχολικού στο κεφάλαιο 2 το θεωρώ λάθος και το αστείο είναι ότι φέτος διορθώθηκε (πέρισυ ήταν σε πολύ χειρότερη μορφή).
Με εκτίμηση...
Βαγγέλης