Γενικό Λύκειο > Διαδικασίες

ΠΕΡΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ?

<< < (2/2)

Γιάννης Θεοδωρίδης:
Καλημέρα σε όλους. Δύο παρατηρήσεις:
1) Πολλά από τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει η γλώσσα δεν ξέρουμε ακριβώς πως υλοποιούνται. Αν πάρουμε παράδειγμα από τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, τότε οδηγούμαστε σίγουρα σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία μάλλον είναι διαφορετικά μεταξύ τους ανάλογα με την περίπτωση. Άλλη υλοποίηση έχουμε στην C++ για το πέρασμα πινάκων και άλλη στην Pascal. Ώστόσο πιστεύω πως θα πρέπει να διατηρούμε τα μεγέθη ίδια όταν περνάμε πίνακες ως παραμέτρους. Άλλωστε δεν βλέπω το φυσικό νόημα του να αλλάζουμε πρόβλεψη για το μέγεθος του πίνακα μέσα στο υποπρόγραμμα, από τη στιγμή που πρόκειται για τον ίδιο πίνακα και τα ίδια στοιχεία όσο αφορά στη λογική του προβλήματος.
2) Είναι μάλλον από τα αρνητικά στοιχεία του μαθήματος ότι δεν προμηθεύει το υπουργείο κάποιο επίσημο μεταγλωτιστή, παρά τα όποια πρακτικά προβλήματα παρουσιάζει το εγχείρημα. Σίγουρα θα ήταν τουλάχιστον μια κοινή αναφορά για όλους.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση