Γενικό Λύκειο > Τμηματικός προγραμματισμός

Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό;

(1/1)

katkal:
Καλησπέρα. στο κεφάλαιο 10 αναφέρει:
Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο. Στην πραγματικότητα κάθε υποπρόγραμμα ενεργοποιείται με την είσοδο σε αυτό που γίνεται πάντοτε από την αρχή του, εκτελεί ορισμένες ενέργειες, και απενεργοποιείται με την έξοδο από αυτό που γίνεται πάντοτε από το τέλος του.

Μπορείτε να μου το εξηγήσετε ;

petrosp13:
Μπορεί να ξεκινήσει και να τελειώσει μόνο από δυο συγκεκριμένα σημεία (ΑΡΧΗ, ΤΕΛΟΣ)
Δες τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού στο Κεφάλαιο 6 και την ιστορία της GOTO

Sergio:
Ελληνικά (Βιβλίου): Είσοδος, Αγγλικα: Input Value / Entry Point
Ελληνικά (Βιβλίου): Έξοδος , Αγγλικα: Output Value / Exit Point

Στο σημείο που αναφέρεσαι εννοείται το Entry Point - Exit Point.  Θα έπρεπε να λέει "σημείο εισόδου  και σημείο εξόδου" όπως "εξηγεί" στην περιγραφή που δινει από κάτω

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση