Γενικό Λύκειο > Τμηματικός προγραμματισμός

Παράμετροι Έκφραση

(1/6) > >>

Νίκη:
Γνωρίζω πως έχει συζητηθεί στο παρελθόν, αλλά θα ήθελα μια πρόσφατη απάντηση στο ερώτημα: "Μπορεί η παράμετρος ή οι παράμετροι στην κλήση μιας διαδικασίας να είναι μια έκφραση;" Π.χ:
.........
α<-5
β<-10
Κάλεσε Δ1(α+1, β)
.........

Ευχαριστώ.

petrosp13:
Όχι, γιατί δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή των παραμέτρων από την διαδικασία προς τα πίσω

evry:
Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό είναι σωστό ή λάθος.
Από την στιγμή που η ΓΛΩΣΣΑ δεν ορίζεται αυστηρά στο σχολικό βιβλίο μπορούμε να υποθέσουμε ότι θέλουμε. Για παράδειγμα το παρακάτω τρέχει μια χαρά στον διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ που αν δεν κάνω λάθος ανήκει στο πακέτο Αλγοριθμική που θεωρείται το εγκεκριμένο από το Υπουργείο λογισμικό του μαθήματος


--- Κώδικας: Pascal ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τεστΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Α, Β, ΔΑΡΧΗ  Α <- 10  Β <- 20  ΚΑΛΕΣΕ Γ(Α + 4, Β + 5)   ΓΡΑΨΕ Α, Β ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Γ(Χ, Υ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, ΥΑΡΧΗ  Χ <- 3*Χ  Υ <- 3*ΥΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το μόνο βέβαιο είναι ότι αποκλείεται να κόψει για αυτό βαθμολογητής στις εξετάσεις.

sstergou:
Είναι και το γνωστό παράδειγμα με τους πύργους του Ανόι που αν θυμάμαι καλά χρησιμοποιεί και αυτό σταθερές.

alkisg:
Και οι πύργοι του Ανόι και το αναδρομικό παραγοντικό χρησιμοποιούν σταθερές/εκφράσεις. Αφού υπάρχουν σχετικά παραδείγματα στο βιβλίο δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα.
https://alkisg.mysch.gr/ΓΛΩΣΣΑ/Μεταβίβαση_παραμέτρων/

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση