Γενικό Λύκειο > Διαδικασίες

Πίνακες διαφορετικών διαστάσεων (διαδικασία)

<< < (3/3)

manosa:
 ;)
Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να καλέσουμε μια διαδικασία πχ. SORT(A,N) χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό αριθμό Ν π.χ
N<-- 100
ΚΑΛΕΣΕ SORT(ΟΝΟΜΑΤΑ,N)
....
Ν<--50
ΚΑΛΕΣΕ SORT(STOIXEIA,N)
γιατί οι παράμετροι και στις 2 περιπτώσεις είναι 2, ο πίνακας και το πλήθος των στοιχείων του. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχε νόημα και η δημιουργία υποπρογραμμάτων.
Το ερώτημα είναι ο πίνακας είναι μια παράμετρος ή τόσες παράμετροι όσες και το πλήθος των στοιχείων του;
Εγώ απαντώ μία..

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση