Απορία σε σημείωση Θέματος 2016

Ξεκίνησε από akalest0s, 23 Σεπ 2023, 11:59:02 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

akalest0s

Χρόνια θέλω να το ρωτήσω, και όλο το αμελώ:

Τι νόημα έχει αυτή η σημείωση στο Θέμα Δ πανελληνίων 2016 (παλαιό σύστημα)
"Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή."
Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας το λέει αυτό. Δηλαδή, αν ένα άτομο ενημερώθηκε από 2 ή περισσότερους εθελοντές, τι αλλάζει στην άσκηση;


Παραθέτω και όλο το θέμα, για διευκόλυνση:
ΠαράθεσηΘΕΜΑ Δ
Μια περιβαλλοντική οργάνωση έχει εκπαιδεύσει δέκα (10) εθελοντές οι οποίοι θα ενημερώσουν το κοινό σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Δ1.  α. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.β. Για κάθε εθελοντή, να διαβάζει το όνομά του και τον αριθμό των ατόμων που ενημέρωσε κάθε μήνα, στη διάρκεια του προηγούμενου έτους (δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας).
Δ2.  Για κάθε μήνα, να εμφανίζει το συνολικό αριθμό ατόμων πουενημέρωσαν οι δέκα (10) εθελοντές. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού ατόμων, που ενημέρωσαν κάθε μήνα, να γίνει με κλήση κατάλληλης συνάρτησης.
Δ3.  Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών εθελοντών που ενημέρωσαν τα περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.Να θεωρήσετε ότι κάθε εθελοντής ενημέρωσε διαφορετικό συνολικό αριθμό ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους.
Δ4. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του ερωτήματος Δ2.
 
Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή.


"Abstraction is not the first stage, but the last stage, in a mathematical development." MK
"I don't want to write about a high level thing, unless I fully understand about a low level thing" DK

George Eco

Δ1 τα άτομα κάθε εθελοντή είναι διαφορετικά από τα άτομα του άλλου. Άρα δεν ενημέρωσαν το ίδιο άτομο κατά λάθος δύο εθελοντές. Βοηθά λογικά στο να μη μπλέξουν σε παράξενες εικασίες οι μαθητές ή θεωρηθεί ασαφής το θέμα. Αυτό νομίζω.
Σωστή η παρατήρηση όμως, αλλά για μεταξύ Καθηγητών, έδώ μαθητές δε καταλαβαίνουν τι λέει μια απλή εκφώνηση...

petrosp13

Δ2.  Για κάθε μήνα, να εμφανίζει το συνολικό αριθμό ατόμων που ενημέρωσαν οι δέκα (10) εθελοντές.

Αν ένα άτομο έχει ενημερωθεί από π.χ. 3 εθελοντές, θα μετρηθεί 3 φορές για αυτό το μήνα, ενώ είναι το ίδιο άτομο

Από παιδιά που σκέφτονται ακούμε φοβερές παρατηρήσεις τέτοιου τύπου σε ασκήσεις
Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που είναι δύσκολο να δημιουργείς προβλήματα προγραμματισμού χωρίς να αφήνεις πιθανά λογικά κενά
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

akalest0s

Την περίπτωση στην οποία αναφέρεται την καταλαβαίνω, το γιατί χρειάζεται διασαφήνιση δεν καταλάβαινα.
Μάλιστα, τώρα αποκτά νόημα!  8)
Ακόμη και έτσι πάντως, μου φαίνεται οριακά απαραίτητη υποσημείωση. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκφώνησης, είναι αδύνατον να χειριστείς τέτοια περίπτωση, δουλεύεις ούτως ή άλλως με τα νούμερα που διάβασες.

Ευχαριστώ πολύ.
"Abstraction is not the first stage, but the last stage, in a mathematical development." MK
"I don't want to write about a high level thing, unless I fully understand about a low level thing" DK

ApoAntonis

Είναι απαραίτητη η σημείωση. Το ότι δεν μπορείς να χειριστείς τέτοια περίπτωση δεν κάνει την σημείωση προαιρετική.

akalest0s

Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι οι διπλοεγγραφές, αφορούν στον χρήστη που εισάγει τα δεδομένα ή νωρίτερα, και όχι σε εσένα, που τα παραλαμβάνεις, εν προκειμένω, έτοιμα. Αν κάποιος ενημερώθηκε 2 και 3 φορές στην φάση της έρευνας, πως αυτό είναι πρόβλημα και μέριμνα του λύτη του προβλήματος; 
Σε ένα πρόβλημα τύπου "διαβάζονται τα ονόματα 50 μαθητών και οι βαθμοί τους σε παράλληλους πίνακες", χρειαζόμαστε υποσημείωση "να θεωρήσετε ότι τα ονόματα εισάγονται σωστά, χωρίς διπλές λανθασμένες καταχωρίσεις ή αναντιστοιχίες";

"Abstraction is not the first stage, but the last stage, in a mathematical development." MK
"I don't want to write about a high level thing, unless I fully understand about a low level thing" DK

ApoAntonis

Το παράδειγμα που δίνεις με τα ονόματα δεν είναι αντίστοιχο, αναφέρεται στην εισαγωγή των δεδομένων. Η σημείωση αφορά στην περιγραφή του προβλήματος.

Να τραβήξω από το μαλλί ένα παράδειγμα.
'Μια αποθήκη καταχωρεί κωδικούς προϊόντων μπλα μπλα μπλα οι κωδικοί αποτελούνται από τρία γράμματα και τρία αριθμητικά ψηφία και είναι της μορφής:'
AKT222 ή Α2Κ2Τ2
Δεν αλλάζει η λύση μας ανάλογα με την μορφή του αλφαριθμητικού.
(εδώ έδωσα παράδειγμα που είναι εντελώς άχρηστη η αποσαφήνιση ενώ πιο πάνω γράφω ότι η σημείωση του θέματος χρειάζεται ;D  )

Στην άσκηση αντικείμενο είναι τα άτομα που ενημερώθηκαν όχι οι ενημερώσεις που έγιναν από τους εθελοντές. Θα μπορούσε να έχει λίγο διαφορετική διατύπωση αλλά δεν έχει πρόβλημα ούτε έτσι.
Αν ας πούμε ήταν το ζητούμενο πόσα φυλλάδια μοίρασε κάθε εθελοντής, ε εκεί προφανώς το φυλλάδιο δεν το μοιράζουν δύο εθελοντές. Βέβαια αν μετρούσαμε τα σπίτια που έφτασαν τα φυλλάδια δημιουργείται το ίδιο "πρόβλημα".

Κανένας

Παράθεση από: akalest0s στις 23 Σεπ 2023, 11:59:02 ΜΜΧρόνια θέλω να το ρωτήσω, και όλο το αμελώ:
Τι νόημα έχει αυτή η σημείωση στο Θέμα Δ πανελληνίων 2016 (παλαιό σύστημα)
"Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή."
Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας το λέει αυτό. Δηλαδή, αν ένα άτομο ενημερώθηκε από 2 ή περισσότερους εθελοντές, τι αλλάζει στην άσκηση;
Παράθεση από: akalest0s στις 23 Σεπ 2023, 11:59:02 ΜΜΧρόνια θέλω να το ρωτήσω, και όλο το αμελώ:
Τι νόημα έχει αυτή η σημείωση στο Θέμα Δ πανελληνίων 2016 (παλαιό σύστημα)
"Να θεωρήσετε ότι κάθε άτομο ενημερώνεται μόνο από ένα εθελοντή."
Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μας το λέει αυτό. Δηλαδή, αν ένα άτομο ενημερώθηκε από 2 ή περισσότερους εθελοντές, τι αλλάζει στην άσκηση;
Παραθέτω και όλο το θέμα, για διευκόλυνση:
Πράγματι η διευκρίνιση ήταν περιττή. Αυτό το συμπεραίνεις διότι και χωρίς αυτήν θα είχαμε τη ίδια λύση για το πρόβλημα.
Θα ήταν απαραίτητη αν υπήρχε π.χ. ερώτημα για το πόσα άτομα ενημερώθηκαν για την καμπάνια. (Ίσως υπήρχε ερώτημα που αφαιρέθηκε και έμεινε η διευκρίνιση)
Αλλιώς νομίζω ο θεματοδότης μπερδεύτηκε απ' το ερώτημα:
 "Να εμφανίζει τα ονόματα των τριών εθελοντών που ενημέρωσαν τα περισσότερα άτομα
 κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους"
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

akalest0s

Παράθεση από: Κανένας στις 27 Σεπ 2023, 06:03:09 ΜΜΘα ήταν απαραίτητη αν υπήρχε π.χ. ερώτημα για το πόσα άτομα ενημερώθηκαν για την καμπάνια.
Όμως, αυτό δεν ρωτάει το Δ2?
"Abstraction is not the first stage, but the last stage, in a mathematical development." MK
"I don't want to write about a high level thing, unless I fully understand about a low level thing" DK

Κανένας

Παράθεση από: akalest0s στις 28 Σεπ 2023, 11:50:02 ΠΜΌμως, αυτό δεν ρωτάει το Δ2?
Στον διδιάστατο πίνακα  έχει καταχωρηθεί για κάθε εθελοντή ο αριθμός των ατόμων που ενημέρωσε αυτός κάθε μήνα.
Οπότε αθροίζοντας τους 10 αυτούς αριθμούς για κάθε μήνα βρίσκω πόσα άτομα συνολικά ενημέρωσαν και οι δέκα (10) εθελοντές το μήνα αυτό χωρίς να με ενδιαφέρει αν κάποια άτομα ενημερώθηκαν από περισσότερους από 1 εθελοντές (ο λόγος που κάνει περιττή τη διευκρίνιση).
Όμως το ερώτημα πόσα άτομα ενημερώθηκαν από τους εθελοντές κάθε μήνα θα είναι διαφορετικός αριθμός από το άθροισμα των 10 αριθμών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αν κάποια άτομα ενημερώθηκαν από περισσότερους από 1 εθελοντές.

Στο πρόβλημα που δόθηκε, η διευκρίνιση που ίσως χρειαζόταν ήταν ότι "ο κάθε εθελοντής δεν ενημέρωσε το ίδιο άτομο περισσότερες από 1 φορά".
 
Νικηφόρος Μανδηλαράς
ΓΕΛ Νάξου "Μανώλης Γλέζος"
https://blogs.sch.gr/nobody/

akalest0s

"Abstraction is not the first stage, but the last stage, in a mathematical development." MK
"I don't want to write about a high level thing, unless I fully understand about a low level thing" DK