Γενικό Λύκειο > Πολυδιάστατοι πίνακες

Εκτύπωση πίνακα

(1/1)

_dim:
Πως μπορούμε να τυπώσουμε ένα πίνακα 4χ5 στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ" όχι όμως κάθετα (το ένα στοιχείο του πίνακα κάτω απο το άλλο)
αλλά με τη μορφή 4 γραμμές και 5 στήλες;
Αν θέλουμε να πουμε στον διερμηνευτή "νέα γραμμή" πώς το κάνουμε;

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση