Γενικό Λύκειο > Θεωρία

Πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά

(1/1)

gpapargi:
Ένας μαθητής μου, μου εξέπληξε ευχάριστα με την παρακάτω ερώτηση που προτείνω να δοθεί από όλους:

«Είπαμε στο κεφάλαιο 1 ότι ο υπολογιστής εκτελεί μόνο 3 λειτουργίες: πρόσθεση, σύγκριση και μεταφορά δεδομένων. Τώρα βλέπουμε ότι εκτελεί και πολλαπλασιασμό με τη μέθοδο του πολ/σμού αλά ρωσικά. Τι γίνεται εδώ;»

Ουσιαστικά πρέπει να δείξεις ότι ο πολ/σμός αλά ρωσικά πραγματοποιείται με ολίσθηση (και άρα μεταφορά δεδομένων) και πρόσθεση.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση