Γενικό Λύκειο > Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ

ΛΟΓ() φυσικός ή δεκαδικός λογάριθμος;

(1/1)

bugman:
Στο παρακάτω σύνδεσμο
https://alkisg.mysch.gr/ΓΛΩΣΣΑ/Ενσωματωμένες συναρτήσεις/

αναφέρει ότι το ΛΟΓ() είναι φυσικός λογάριθμος, ενώ στο παράδειγμα αμέσως μετά λέει ότι είναι δεκαδικός λογάριθμος!

alkisg:
Το ΛΟΓ() είναι φυσικός λογάριθμος, ενώ το παράδειγμα εκεί είναι λάθος. Thanks!

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση