Γενικό Λύκειο > Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ

GLITCH της ΓΡΑΨΕ

(1/1)

happiness:

--- Κώδικας: ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ α
ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ ' ααα '
  ΓΡΑΨΕ ' βββ '
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
--- Τέλος κώδικα ---

Έξοδος:

--- Παράθεση --- ααα βββ
--- Τέλος παράθεσης ---

Υποθέτω ότι κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζονται τα δύο αλφαριθμητικά σε δύο διαφορετικές γραμμές. Την διαφορά την κάνουν τα κενά στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δεύτερου.

odysseas:
Αυτή η συμπεριφορά της ΓΡΑΨΕ είναι καταγεγραμμένη στη Βοήθεια. It's not a bug, it's a feature (πάντα ήθελα να το πω αυτό).

happiness:
 ;D

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση