Γενικά > Επιστημονικά Θέματα

Βραβείο Turing 2016 στους Diffie και Hellman

(1/1)

pgrontas:
Οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι Diffie και Hellman έλαβαν το φετινο βραβείο Turing για την εφεύρεση της ομώνυμης ανταλλαγής (δημιουργίας) κλειδιού, της κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού και των ψηφιακών υπογραφών. Οι ίδιοι μάλιστα θεωρούν συνεφευρέτη τους και τον Ralph Merkle αλλά μάλλον αυτό δεν συγκίνησε την ACM.

http://arstechnica.com/security/2016/03/men-behind-diffie-hellman-key-exchange-receive-top-computer-science-prize/

Ειλικρινά δε βλέπω λόγο η μέθοδος αυτή να μην διδάσκεται στο σχολείο ως μέρος της επίσημης ύλης.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση