Τεχνική υποστήριξη

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Linux

θέματα

(1/73) > >>

[1] Εξωτερική IP σχολείων

[2] Δυνατότητα εκκίνησης από το δίκτυο για Η/Υ με Windows

[3] Μη βάζετε εδώ θέματα για Linux / Ubuntu / LTSP / sch-scripts / Επόπτη!!!

[4] Ηλεκτρ. Απουσιολόγος & Προγρ. Διαγωνισμάτων & Καταχώριση Βαθμολογίας

[5] Παλιός "Νέστορας"...

[6] Μαζική εγκατάσταση προγραμμάτων σε Windows

[7] Σφάλμα πιστοποιητικού...

[8] Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σχολείου

[9] Αδυναμία πρόσβασης του alkisg.mysch.gr μέσω Lenovo A7000-a + Chrome + 3G

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση