Γενικό Λύκειο > Α΄ Λυκείου

Τest - Kef11 - HTML: αποτελέσματα...

(1/1)

stam12:
Κεφ. 11 - HTML
Αρ. μαθητών: 20

Μια εικόνα από πρόσφατο "test" στο μάθημα. Το "test" ήταν με τη μορφή "Quiz" ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από τις σωστές απαντήσεις (ίσως και πάνω από 50%) απαντήθηκαν τυχαία. Τα αποτελέσματα; Οι περισσότεροι μαθητές κυμάνθηκαν ανάμεσα στο 6 και το 12. Ο μεγαλύτερος βαθμός... 15!  :o

Σημ.: το "test" ήταν προειδοποιημένο.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση