ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ (MYSCHOOL => XLS => MYSCHOOL) JAVA VERSION

Ξεκίνησε από Γεώργιος Θεοδώρου, 21 Δεκ 2015, 08:07:25 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Γεώργιος Θεοδώρου

Στόχος:

Η δημιουργία καταστάσεων βαθμολογίας για κάθε καθηγητή (αρχείο xls)
Η συλλογή των καταστάσεων σε τρία αρχεία "Κατάσταση μαθημάτων ανά Τάξη με εμφάνιση Βαθμών" έτσι ώστε να γίνουν μόνο 3 καταχωρήσεις 1 ανά τάξη

ΕΚΔΟΣΗ JAVA

   Προκειμένου να μπορεί να τρέξει σε κάθε λειτουργικό σύστημα Η/Υ (linux, windows, ... ) δημιουργήθηκε μια έκδοση σε java. Αυτή τρέχει παντού, παρατήρησα δε ότι είναι πολύ πιο γρήγορη!!!


Μπορείτε να την κατεβάσετε από τους ακόλουθους υπερσύνδεσμους:

      https://www.dropbox.com/s/9hssezxytwrw2ie/bathmologia.jar?dl=0
      https://drive.google.com/file/d/1xWOhcioduoGD3io6nA24nHvfvRbKab4N

      Τρέχετε το εκτελέσιμο bathmologia.jar με τη java που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας.

Σύντομες οδηγίες:

Αποθηκεύστε σε αρχείο xls τις ακόλουθες Αναφορές από το myschool:

  • Κατάσταση μαθημάτων ανά Τάξη με εμφάνιση Βαθμών (187.xls μία για κάθε τάξη πχ: 187a.xls, 187b.xls, ...)
  • Αναθέσεις εκπαιδευτικών μονάδας
  • Τμήματα μαθητών
Ανοίξτε τα αρχεία που σας έδωσε το myschool και αποθηκεύστε ως (save as) αρχεία xls

Δημιουργήστε φακέλους  για τη δημιουργία και τη συλλογή των αρχείων καθηγητών.

Πληκτρολογείστε κάποια στοιχεία.

Για περισσότερες οδηγίες πλοηγηθείτε στους επόμενους συνδέσμους:

      https://www.dropbox.com/s/06ftjwtme9t7v27/ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf?dl=0
      https://drive.google.com/open?id=0B2ACFOVDi2ORNTdaS0pNRXhKUGc
               
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εισαγωγή στο myschool μπορεί να γίνει:ανά τμήμα               (χειροκίνητα)
ανά τμήμα από αρχείο Excel   (έχω 242 καταστάσεις βαθμολογίας)!
ανά τάξη               (χειροκίνητα)
ανά τάξη από αρχείο Excel      (60 μαθήματα άρα 60 καταχωρήσεις)!!
όλα τα μαθήματα μαζικά από αρχείο Excel   (3 τάξεις άρα 3 καταχωρήσεις)!!!


Λίγα λόγια για την "εφαρμογή"

   Η "εφαρμογή" βρίσκει την διεύθυνση κάθε κελιού στα αρχεία 187.xls με τη μορφή cells(row, col). Βρίσκει τη γραμμή (row) που αντιστοιχεί στον κάθε Αριθμό Μητρώου μαθητή και τη στήλη (col) που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα. Αποθηκεύει αυτά τα στοιχεία σε κάθε Φύλλο μαθήματος του αρχείου xls για κάθε καθηγητή στη στήλη "H" (η οποία είναι κρυμμένη έχοντας πλάτος = 0) ως εξής. Στην γραμμή 1 το αρχείο Τάξης (α,β,γ,...), στη γραμμή 2 τη στήλη (col) του μαθήματος και στη γραμμή κάθε ΑΜ την γραμμή (row) που αντιστοιχεί στη θέση του κελιού στο 187.xls. Σ αυτά τα αποθηκευμένα στοιχεία βασίζεται κατά τη σύνθεση των Αρχείων Βαθμολογίας Τάξης (187.xls) για να αποθηκεύσει στο κελί με τη συγκεκριμένη διεύθυνση τον κάθε βαθμό. Ευνόητο είναι ότι αν πειραχτούν αυτά τα στοιχεία δεν θα "δουλεύει"!

Δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες καταχώρησης βαθμολογίας στο 3 ΓΕΛ Πάτρας από τον Θεοδώρου Γεώργιο ΠΕ11, g.theodoroy@gmail.com

Καλή δύναμη...
Δυνατότητες - Αναγκαστικές βελτιώσεις!!!

Password κλειδώματος αρχείων

   Προστέθηκε (παρότι δεν το ήθελα εξαρχής) δυνατότητα χρήσης password για κλείδωμα του xls.
   Δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι "πείραξαν" το αρχείο...


Πρόθεμα

   Χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές στα αρχεία δεδομένων(τάξεων, αναθέσεων, τμημάτων) αφού είχαμε ήδη μοιράσει στους καθηγητές τα αρχεία xls και έπρεπε να αντικατασταθούν με καινούρια. Ξέρετε... Κάποιο λαθάκι στα τμήματα μαθητή, στις αναθέσεις, κλπ..
   Βάζοντας ένα πρόθεμα πχ 1, 3gym1, κ.α. δημιουργούνται αρχεία καθηγητών καθώς και αρχεία δεδομένων με το πρόθεμα έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να τα αντιστοιχίσουμε και να ξέρουμε τι ταιριάζει με τι.


Αρχείο ελέγχου

   Κάποιοι συνάδελφοι μετονόμασαν τα αρχεία και χάσαμε την αντιστοίχιση με το πρόθεμα. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματου ελέγχου συμφωνίας αρχείων.
   Κάθε φορά που δημιουργούμε αρχεία για καθηγητές δημιουργείται και ένα αρχείο ελέγχου. Είναι ένα απλό αρχείο κειμένου με όνομα και περιεχόμενο ίδια σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο:
      chk_Πρόθεμα_έτοςμηναςημέρα_ώραλεπτάδευτερόλεπτα
   Η ίδια τιμή αποθηκεύεται σε κρυφό κελί στα αρχεία για τους καθηγητές.
   Εάν ξανατρέξουμε εκ νέου τη δημιουργία αρχείων με το ίδιο πρόθεμα δημιουργείται νέο αρχείο ελέγχου ενώ τα καινούρια αρχεία καθηγητών αντικαθιστούν τα παλαιότερα. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε τη δημιουργία των αρχείων ελέγχου και την αντιστοιχία τους. Μπορείτε να αλλάξετε αν θέλετε το όνομα του αρχείου ελέγχου. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το όνομα αρκεί να μην αλλάξει η τιμή που έχει μέσα του.
   Αν κατά τη συλλογή αρχείων επιλέξετε ένα αρχείο ελέγχου τότε γίνεται έλεγχος κατά πόσο ταιριάζουν οι δύο τιμές. Αν είναι ταυτόσημες τότε ενημερώνονται τα σεντόνια αλλιώς...
   Αν δεν επιλέξετε αρχείο ελέγχου δεν γίνεται κανείς έλεγχος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ...

Η δημιουργία των εργαλείων για τη καταχώρηση της βαθμολογίας ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία της ΠΕΚΑΠ Αχαίας. Oμάδες εργασίας υλοποίησαν διάφορα project.

Σε αυτά τα project υπήρχε και το: 5η Ομάδα εργασίας: Αυτοματοποίηση Καταχώρισης Βαθμολογίας στο mySchool όπως φαίνεται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:


http://pekap-achaias.blogspot.gr/p/blog-page_30.html


Η πρώτη προσπάθεια έγινε σε Excell και VB για τα Γυμνάσια - Λύκεια και Δημοτικά. Γι αυτό και οι οδηγίες περιγράφουν μια εφαρμογή διαφορετική από τη παρούσα java.


Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα αρχεία xls (zipαρισμένα μαζί με την προτεινόμενη δομή φακέλων) στους ακόλουθους υπερσυνδέσμους

Γυμνάσια - Λύκεια: https://www.dropbox.com/s/illf4iuwgi5vdte/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΥΜΝ-ΛΥΚΕΙΟ.zip?dl=0

Δημοτικά: https://www.dropbox.com/s/gx9x7zcvbznrqyy/ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.zip?dl=0

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα αρχεία xls πλέον δεν τα βελτιώνω-συντηρώ!!!
Είναι διαθέσιμα σε όλους με τη μορφή που είχαν με την τελευταία ενημέρωσή τους.


Επιθυμία μου ήταν να μπορεί να τρέξει το εργαλείο και σε linux.

Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα project σε python το οποίο συνεργαζόταν με το libreoffice. Δυστυχώς ήταν λίγο δύσκολο στην "εγκατάσταση" (εξαρτήσεις βιβλιοθηκών python) στα linux και αδύνατο να παίξει στα Windows καθώς η python του Libreoffice στα windows δημιούργησε αξεπέραστα προβλήματα.


Τελικά αποφάσισα να δοκιμάσω τη java και ιδού ...

Αν κάποιος Θέλει να μελετήσει τον κώδικα ας μου στείλει ένα μήνυμα...


ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ PYTHON

Δημιουργήθηκε αρχείο libreoffice calc (λογιστικό φύλλο) με μακροεντολές γραμμένες σε python.
Κατεβάστε το από τον επόμενο υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORc25MWlJqaDNUT00/view?usp=sharing

Laertis

Κατ' αρχάς συγχαρητήρια συνάδερφε για την εφαρμογή.
Υπάρχει πρόβλημα στη δημιουργία αρχείων, ξεκινώντας απο το διάβασμα του πρώτου αρχείου xls. Η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει τα αρχεία ως xls, και ζητά να αποθηκευτούν σε μορφή Excel 97, ενώ είναι ήδη. Τα αρχεία είναι αποθηκευμένα όλα σε μορφή Excel 97. Ο υπολογιστής τρέχει Win Xp και Java Ver.7 Update 71. Το παράθυρο σφάλματος συννημένο.
Νικολακάκης Γιώργος
Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων
Καθηγητής Πληροφορικής
http://users.sch.gr/gnikola

Γεώργιος Θεοδώρου

Έχεις δίκιο!

Συνάντησα αυτό το πρόβλημα και για αυτό το λόγο έφτιαξα το μήνυμα που ζητάει να ξανααποθηκεύσεις τα αρχεία σαν xls πάλι.
Τα αρχεία που δίνει το myschool δεν διαβάζονται σωστά από τη java με τη βιβλιοθήκη ApachePOI που χειρίζεται τα xls. Σ αυτό το σημείο χτύπαγε το πρόγραμμα!

Μην ξεχνάς οτι και στο myschool τα αρχεία "xls" παράγονται προγραμματιστικά από την εφαρμογή .aspx προφανώς με εργαλεία.

Μόλις τα κάνεις saveas xls θα δουλέψουν.

Προσωπικά είμαι χρήστης linux (Archlinux) και κάνοντας την ενέργεια αυτή με το libreoffice προχώρησα.

Δοκίμασέ το σε παρακαλώ.

Laertis

Οκ δούλεψε, απλά θέλει όλα τα αρχεία να ξανα-αποθηκευτούν και να αντικατασταθούν με το ίδιο όνομα και τον ίδιο τύπο, μέσα απο το Excel για να διαβαστούν απο τη Java.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια  ;)
Νικολακάκης Γιώργος
Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων
Καθηγητής Πληροφορικής
http://users.sch.gr/gnikola

ssimaiof

Πολύ ωραίο συνάδελφε. Συγχαρητήρια !!
Μια μικρή προσθήκη μόνο αν θα μπορούσες:
Να έχεις δύο πεδία ακόμα: Πόλη, Ημερομηνία τα οποία θα εμφανίζονται στις καταστάσεις πάνω από το Ο Καθηγητής
Γραφειοκρατικά πράγματα αλλά θα πρέπει να υπάρχουν !
Σταύρος Σημαιοφορίδης

Γεώργιος Θεοδώρου

#5
Τι ακριβώς εννοείς;

Έχουμε διαφορες ημερομηνίες:
1. Ημ/νια δημιουργίας του αρχείου (σταθερή ημνία).
2. Ημ/νία καταχώρισης βαθμών στις καρτέλες (Αυτό υπάρχει: Καταχωρίστηκε ....../....../...............)
3. Ημ/νία υπογραφής και κατάθεσης της κατάστασης βαθμολογίας στον Δντη του σχολείου
πχ:
Πάτρα ......../......./.................
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Νομίζω ότι εννοείς την περίπτωση 3 έτσι δεν είναι;

Κατά την άποψή μου χρειαζόμαστε μόνο ένα πεδίο την πόλη καθώς η ημ/νια υπογραφής και κατάθεσης της κατάστασης στο Δντη δεν μπορεί να προβλεφθεί αλλά ο κάθε συνάδελφος καταθέτει όταν είναι έτοιμος


ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΕΔΙΟ ΠΟΛΗ


Γεώργιος Θεοδώρου

#6
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΜΕ 4 ΤΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3 ή 4 ΤΑΞΕΩΝ
Δυνατότητα χρήσης από σχολεία με 4 Τάξεις (ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

Επιλέξτε στο επάνω combobox "ΕΣΠΕΡΙΝΑ - 4 ΤΑΞΕΙΣ"

Δοκιμάστηκε με στοιχεία από Εσπερινό ΕΠΑΛ και ΔΟΥΛΕΥΕΙ (!!!)
Φυσικά όλα τα εργαλεία δοκιμάζονται πραγματικά μόνο στην κανονική τους χρήση!


ssimaiof

Ευχαριστώ για την προσθήκη.
Ναι εννοούσα την τρίτη περίπτωση. Για την ημερομηνία παράδοσης της Βαθμολογίας νομίζω ότι για τα Λύκεια για το Α' τετράμηνο είναι 20/1/20... (εκτός έκτακτου γεγονότος). Στην πράξη βέβαια ο κάθε συνάδελφος παραδίδει όποτε είναι έτοιμος, όμως δεν βλάπτει η ημερομηνία να είναι ενιαία για όλους και να είναι η καταληκτική. Σε κάθε περίπτωση ας υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο και αν δεν συμπληρωθεί κατά την έκδοση των καταστάσεων το συμπληρώνει ο ίδιος ο συνάδελφος είτε ηλεκτρονικά είτε και χειρόγραφα μετά την εκτύπωση.
Ξανά ευχαριστώ,

Σταύρος Σημαιοφορίδης
Σταύρος Σημαιοφορίδης

Γεώργιος Θεοδώρου

#8
Παράθεση από: ssimaiof στις 26 Ιαν 2016, 11:04:17 ΠΜ
Ευχαριστώ για την προσθήκη.
Ναι εννοούσα την τρίτη περίπτωση. Για την ημερομηνία παράδοσης της Βαθμολογίας νομίζω ότι για τα Λύκεια για το Α' τετράμηνο είναι 20/1/20... (εκτός έκτακτου γεγονότος). Στην πράξη βέβαια ο κάθε συνάδελφος παραδίδει όποτε είναι έτοιμος, όμως δεν βλάπτει η ημερομηνία να είναι ενιαία για όλους και να είναι η καταληκτική. Σε κάθε περίπτωση ας υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο και αν δεν συμπληρωθεί κατά την έκδοση των καταστάσεων το συμπληρώνει ο ίδιος ο συνάδελφος είτε ηλεκτρονικά είτε και χειρόγραφα μετά την εκτύπωση.
Ξανά ευχαριστώ,

Σταύρος Σημαιοφορίδης


Τελικά αγαπητέ Σταύρο έγινε η αλλαγή όπως τη σκέφτηκες.

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΠΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δίπλα από το textbox πόλη προστέθηκε textbox ημερομηνία
Αν συμπληρωθεί η πόλη και η ημνια τότε βγαίνει     Πάτρα 20/1/2016         (ότι έχει ο καθένας πληκτρολογήσει)
Με κενή ημνια βγαίνει         Πάτρα ..../..../............

Αυτό που με ενδιαφέρει ΠΡΩΤΙΣΤΑ είναι να γίνονται σωστά η δημιουργία αρχείων και η συλλογή αυτών
Επίσης θεωρώ σημαντικό να είναι όσο πιο λιτό γίνεται το user interface για να μη "φοβίζει" (!) το χρήστη.

Παρακαλώ ενημερώστε με για οποιοδήποτε bug...

ΕυχαριστώΛάμπρος Μπουκουβάλας

Γιώργο, εξαιρετική προσπάθεια! Συγχαρητήρια.
Δεν ασχολούμαι ούτε με το myschool ούτε με τη γραμματεία του σχολείου, όμως η προσπάθειά σου είναι αξιέπαινη.
Λάμπρος Μπουκουβάλας
MSc - MRes

http://blogs.sch.gr/lambrosbouk

Ο Θουκυδίδης  (που τον διαβάζουν οι ξένοι, αλλά όχι εμείς)  έγραφε: «Αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας, και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται» (Ι, 20, 3). Οι περισσότεροι δηλαδή αναζητούν αβασάνιστα την αλήθεια και στρέφονται σε ό,τι βρίσκουν έτοιμο. Δεν προβληματίζονται...

vatheo

Καλημέρα,
συγχαρητήρια για την προσπάθεια.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν αναμένεται έκδοση για Γυμνάσιο με τετράμηνα.

Γεώργιος Θεοδώρου

#11
Η "λειτουργία" του "προγράμματος" δεν επηρεάζεται από ΤΡΙΜΗΝΑ ή ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ.

Το μόνο που πρέπει να του παρέχουμε είναι

τα αρχεία xls των Τάξεων Α, Β, Γ (, Δ τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ)
τις αναθεσεις των καθηγητών
τα τμήματα των μαθητών
φακέλους για εξαγωγή - εισαγωγή των αρχείων των καθηγητών

Είναι δική μας αρμοδιότητα και ευθύνη να έχουμε αυτά τα αρχεία ενημερωμένα με τις όποιες αλλαγές και να τα αντιστοιχίζουμε μεταξύ τους
Εμείς ξέρουμε ποια αρχεία είναι του Α ΤΕΤΡ ή Β ΤΡΙ κλπ. και ποια αρχεία καθηγητών αντιστοιχούν με αυτά.

Στην παράγραφο "Λίγα λόγια για την εφαρμογη" περιγράφεται πως δουλέυει η εφαρμογή.
Η κύρια δουλειά γίνεται κατά την παραγωγή των αρχείων xls για τους καθηγητές όπου εκτός των στοιχείων των μαθητών αποθηκεύονται και οι διευθύνσεις των κελιών όπου πρέπει να γυρίσουν τα δεδομένα. Βασιζόμενο το "πρόγραμμα" σε αυτές τις διευθύνσεις συνθέτει τα αρχεία τάξεων.

Τώρα για την δημιουργία, εκτύπωση και αρχειοθέτηση των Βαθμολογικών Καταστάσεων πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία (πχ σχολείο, βαθμολογική περίοδος, πόλη, Ημνία, υπεύθυνος καθηγητής) για να μπορούμε να τις ξεχωρίζουμε

Γεώργιος Θεοδώρου

Καθώς πλησιάζει η ώρα για τις βαθμολογίες σας υπενθυμίζω και το παρόν εργαλείο.

Τρέχει σε java  σε κάθε λειτουργικό σύστημα και είναι απλό στη χρήση.

Το μόνο που πρέπει να του παρέχουμε είναι:

  • τα αρχεία 187. xls των Τάξεων Α, Β, Γ (, Δ τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ)-  σημ: ένα αρχείο για κάθε τάξη.
  • τις αναθέσεις των καθηγητών
  • τα τμήματα των μαθητών
  • φακέλους για εξαγωγή - εισαγωγή των αρχείων των καθηγητών

Μπορείτε να τo κατεβάσετε από τους ακόλουθους υπερσυνδέσμους:
      https://www.dropbox.com/s/k1vexiw9ojrdhgz/bathmologia.jar?dl=0
      https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORZjYxRmNCQ2FaOVU/view?usp=sharing

Για οδηγίες χρήσης πλοηγηθείτε στους επόμενους συνδέσμους:
   https://www.dropbox.com/s/06ftjwtme9t7v27/ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf?dl=0
   https://drive.google.com/file/d/0B2ACFOVDi2ORNTdaS0pNRXhKUGc/view?usp=sharing

Γεώργιος Θεοδώρου

Πλησιάζουν

  • η λήξη του Α Τετραμήνου
  • η κατάθεση βαθμολογιώνΓεώργιος Θεοδώρου

Διορθώθηκαν κάποιες μικρολεπτομέρειες όπως:

... στα Windows δεν φόρτωνε τα αποθηκευμένα στοιχεία και έπρεπε να επιλεχθούν - πληκτρολογηθούν κάθε φορά από την αρχή !!!

Πλέον χρησιμοποιείται η κλάση "java utils properties" και ... δουλεύει όπως αναμένεται.

Ενημερώθηκαν οι σύνδεσμοι λήψης με τα νέα αρχεία jar:

      https://www.dropbox.com/s/kt1wdvnu65nkmi0/bathmologia.jar?dl=0
      https://drive.google.com/open?id=1xWOhcioduoGD3io6nA24nHvfvRbKab4N