Τεχνική υποστήριξη

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Linux

θέματα

(1/72) > >>

[1] Εξωτερική IP σχολείων

[2] Δυνατότητα εκκίνησης από το δίκτυο για Η/Υ με Windows

[3] Μη βάζετε εδώ θέματα για Linux / Ubuntu / LTSP / sch-scripts / Επόπτη!!!

[4] εφαρμογή για ωρολόγιο πρόγραμμα

[5] Διάθεση εφαρμογής "Πρωτοκόλλου" κεντρικά

[6] Πρόβλημα με το ιντερνετ στο εργαστηριο

[7] Χαρίζω υπολογιστή για LTSP thin client

[8] Αγορά switch

[9] Ηλεκτρ. Απουσιολόγος & Προγρ. Διαγωνισμάτων & Καταχώριση Βαθμολογίας

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση