Γενικό Λύκειο > Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑ

Άσκηση με δομή επιλογής

(1/1)

XRISTINAKII:
Μαθητής για να υπολογίσει το άθροισμα Σ= 1+3+5+7+… 999 έγραψε τον παρακάτω κώδικα:
 
Μ<--1
ΟΣΟ  Μ<=999 ΕΠΑΝΆΛΑΒΕ
 Σ<-- 0
  Σ<-- Σ +Μ
  Μ<-- Μ+2
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗΣ
  Εμφάνισε Σ


Νομίζω οτι το πρόγραμμα θα τυπώσει 1,3,5 κ.ο.κ
Η' χρειάζεται διόρθωση?

poursali:
για "τρέξτο" λίγο στο χαρτί.. όχι πολλές φορές... 2 φορές μόνο και θα καταλάβεις τι τυπώνει

XRISTINAKII:
Μ<--1
ΟΣΟ  Μ<=999 ΕΠΑΝΆΛΑΒΕ
 Σ<-- 0
  Σ<-- Σ +Μ
  Μ<-- Μ+2
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗΣ
  Εμφάνισε Σ


στο Μ<--1 ,                 Μήπως πρέπει να βγάλουμε την εντολή  Σ<-- 0 πριν την επανάληψη?
το 1<=999 ναι
Σ<--0
Σ<-- 0+1
Μ<-- 1+2

poursali:
έτσι είναι ;)

Νίκος Αδαμόπουλος:
Βρε Χριστίνα, πού την είδες τη δομή επιλογής; Δεν είπαμε οι τίτλοι των θεμάτων να είναι σχετικοί με το περιεχόμενό τους;  :D

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση