Βαθμολογία

Ξεκίνησε από Kalli, 19 Μαΐου 2007, 01:12:56 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Kalli

Να σας ρωτήσω εσάς που έχετε μια προϊστορία στο μάθημα, γιατί για μένα είναι η πρώτη μου φορά. Η κατανομή της βαθμολογίας δεν είναι 60 μονάδες θεωρία και 40 ασκήσεις;Γιατί κάτι μαθητές μου, μου είπαν ότι στο σχολείο ο καθηγητής τους είπε 40 μονάδες η θεωρία.Διαφωτίστε με σας ευχαριστώ!!!

petrosp13

Το πρώτο θέμα που θεωρείται θεωρητικό βαθμολογείται με 40 μονάδες. Δεν περιλαμβάνει μόνο ερωτήσεις αποστήθισης όμως
Το δεύτερο θέμα ήταν μέχρι σήμερα του τύπου "τι εμφανίζει" και διαγράμματα ροής
Το 3ο και το 4ο θέμα ήταν αυστηρά δημιουργία αλγορίθμων και προγραμμάτων
Αυτά μέχρι σήμερα, όπως μπορείς να τα βρεις και από τα θέματα παρελθόντων ετών
Όσο για φέτος, οψόμεθα...
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

EleniK

40-20-20-20.Τώρα πόσες ακριβώς ειναι θεωρία και πόσες ασκήσεις εξαρτάται τη χρονιά.
Ελένη Κοκκίνου
Καθηγήτρια Πληροφορικής, ΠΕ19

karaberis

Προεδρικό διάταγμα 60/2006, (Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, ΦΕΚ 65),
Άρθρο 15 (Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων)
Παράγραφος ΙΑ, εδάφιο 1. (Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), σελ. 680-681

"Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.
Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3χ20%) από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα."

Ελπίζω να έγινε σαφές τι προβλέπεται...