Γενικό Λύκειο > Δομές δεδομένων

Ασκήσεις στις δυναμικές δομές δεδομένων

(1/3) > >>

Κανένας:
Επισυνάπτεται αρχείο pdf (προστέθηκαν και οι απαντήσεις) Θα το βρείτε παρακάτω.
Μια προσπάθεια να δουν οι μαθητές τη στοίβα και την ουρά σε φυσιολογική χρήση (δυναμική διαχείριση).

evry:
Απεικόνιση και όχι Απεικόνειση

Κανένας:
Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Είδες τι κάνει το μετείκασμα!

Κανένας:
Προστέθηκαν ασκήσεις για δένδρα και γράφους και απαντήσεις.
Το αρχείο θα το βρείτε παρακάτω

Κανένας:
Με κάποια ερωτήματα επιπλέον.
Και πιο κατατοπιστικές αναπαραστάσεις των δομών στη μνήμη.
Είναι παρακάτω...

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση