Το Στέκι των Πληροφορικών

Γυμνάσιο => Γενικά => Μήνυμα ξεκίνησε από: Σπύρος Δουκάκης στις 06 Απρ 2011, 12:46:40 μμ

Τίτλος: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: Σπύρος Δουκάκης στις 06 Απρ 2011, 12:46:40 μμ
Α.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ :Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Επισπεύδει τις διαδικασίες η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, προκειμένου τα ελληνόπουλα , όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να αποκτούν, σε ηλικία μέχρι 15 χρονών, σημαντικές γνώσεις γύρω από την Πληροφορική.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του esos.gr η υπ. Παιδείας ήδη αποφάσισε

να λειτουργήσει πιλοτικά  από το επόμενο σχολικό έτος σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης μαθητών Γ’ Γυμνασίου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας μέσω του οποίου οι μαθητές θα δύνανται να αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής.

Το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης θα είναι ανεξάρτητο από την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία αλλά παράλληλο με αυτήν.

Όπως σημειώνει η υπ. Παιδείας στην απόφασή της , τόσο σήμερα (στο μεταβατικό στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου –Ψηφιακού – Σχολείου) όσο και μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί και ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών στις γνώσεις και ικανότητες για τις ΤΠΕ που αποκτούν οι μαθητές στα πλαίσια του Νέου Προγράμματος Σπουδών του γυμνασίου.

Η Α. Διαμαντοπούλου υπογραμμίζει επίσης πως για τις γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ που αποτελούν σημαντικό εφόδιο τόσο για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, η πιστοποίηση μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος αποτελεί μία επιτακτική αναγκαιότητα.

Άλλωστε μετά το Νόμο για τη δια βίου μάθηση (3879/2010), η πιστοποίηση γνώσεων καιδεξιοτήτων καθιερώνεται και θεσμικά ως πυλώνας του όλου συστήματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Επιπλέον, η πιστοποιημένη επάρκεια των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ θα ενισχύσει εκτός των άλλων και τα κίνητρα των μαθητών για δια βίου ανάπτυξη και μάθηση.

Ηδη η υπ. Παιδείας έχει ζητήσει από το ΕΑΙΤΥ να λάβει υπόψη του τις επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές, τα ισχύοντα ή υπό διαμόρφωση συστήματα πιστοποίησης γνώσεων αλλά και τις ιδιαιτερότητες της μαθησιακής διαδικασίας στα αντικείμενα των ΤΠΕ, να διαμορφώσει και να παραδώσει προς χρήση στο φορέα λειτουργίας (διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης):

(α) το πλαίσιο για την αξιολόγηση των μαθητών δηλαδή:

-> τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επί των οποίων θα αξιολογείται και εν συνεχεία θα πιστοποιείται ο μαθητής

-> το αντικείμενο αξιολόγησης

-> τις μεθόδους αξιολόγησης (διαμορφωτική-τελική αξιολόγηση)

(β) το σύστημα αξιολόγησης/εξέτασης και ειδικότερα:

-> τα εργαλεία αξιολόγησης (τεκμήρια αξιολόγησης, φάκελος μαθητή, εξεταστική διαδικασία)

-> τις προϋποθέσεις διασφάλισης της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας στην αξιολόγηση

-> τις αναγκαίες εφαρμογές και το πληροφοριακό σύστημα πιστοποίησης, με τις συνακόλουθες προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας

-> τα βασικά χαρακτηριστικά του Πιστοποιητικού που χορηγείται

(γ) το σύστημα για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών:

-> οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές

-> βάσεις ερωτήσεων και δραστηριοτήτων πιστοποίησης

-> ενημερωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών

-> help desk υποστήριξης

Και παράλληλα ο δικαιούχος καλείται να οργανώσει και να διασφαλίσει:

(δ) την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης σε περιορισμένο αριθμό γυμνασίων κατά το σχολικό έτος 2011-2012

(ε) μία διευρυμένη εφαρμογή κατά τα επόμενα σχολικά έτη
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 09 Απρ 2011, 12:09:51 πμ
Παράθεση

Το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης θα είναι ανεξάρτητο από την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία αλλά παράλληλο με αυτήν.
Δηλαδή;;
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: dim στις 09 Απρ 2011, 09:47:08 μμ
Παράθεση
Το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης θα είναι ανεξάρτητο από την εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία αλλά παράλληλο με αυτήν.
Δηλαδή;;

Ίσως όπως ο τρόπος εξέτασης και πιστοποίησης για ECDL...
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: Καρκαμάνης Γεώργιος στις 11 Απρ 2011, 11:21:46 πμ
Το "παράλληλο με αυτήν " με βάζει σε σκέψεις για το εαν εμπλακούν ιδιωτικοί φορείς στην πιστοποίηση, ή θα την αναλάβει κάποιος δημόσιος φορέας.

Επίσης αναρωτιέμαι για το εαν το σχολείο, εκτός από την προετοιμασία για τις εξετάσεις, θα εμπλέκεται στην διενέργεια των εξετάσεων.
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: Σπύρος Δουκάκης στις 15 Σεπ 2011, 11:20:15 πμ
Φαίνεται ότι κινείται η διαδικασία για την πιστοποίηση των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στις ΤΠΕ

http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1626

Δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στις ΤΠΕ, σύμφωνο με τις διεθνείς πρακτικές και εναρμονιζόμενο με τα συστήματα πιστοποίησης γνώσεων που λειτουργούν ή τελούν υπό διαμόρφωση στο ευρύτερο σύστημα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος: Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Κατηγορία δικαιούχων: Υπουργεία – ΝΠΔΔ
Σε ποιους απευθύνεται: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»
Ο υποψήφιος δικαιούχος καλείται να λάβει υπόψη του τις επιτυχημένες διεθνείς πρακτικές, τα ισχύοντα ή υπό διαμόρφωση συστήματα πιστοποίησης γνώσεων αλλά και τις ιδιαιτερότητες της μαθησιακής διαδικασίας στα αντικείμενα των ΤΠΕ, να διαμορφώσει και να παραδώσει προς χρήση στο φορέα λειτουργίας (διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης):

(α) το πλαίσιο για την αξιολόγηση των μαθητών δηλαδή:
     - τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επί των οποίων θα αξιολογείται και εν συνεχεία θα πιστοποιείται ο μαθητής
     - το αντικείμενο αξιολόγησης
     - τις μεθόδους αξιολόγησης (διαμορφωτική-τελική αξιολόγηση)
(β) το σύστημα αξιολόγησης/εξέτασης και ειδικότερα:
     - τα εργαλεία αξιολόγησης (τεκμήρια αξιολόγησης, φάκελος μαθητή, εξεταστική διαδικασία)
     - τις προϋποθέσεις διασφάλισης της εγκυρότητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας στην αξιολόγηση
     - τις αναγκαίες εφαρμογές και το πληροφοριακό σύστημα πιστοποίησης, με τις συνακόλουθες προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας
    - τα βασικά χαρακτηριστικά του Πιστοποιητικού που χορηγείται
(γ) το σύστημα για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών:
     - οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές
     - βάσεις ερωτήσεων και δραστηριοτήτων πιστοποίησης
     - ενημερωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών
     - help desk υποστήριξης
Και παράλληλα ο Δικαιούχος καλείται να οργανώσει και να διασφαλίσει:
(δ) την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης σε περιορισμένο αριθμό γυμνασίων κατά το σχολικό έτος 2011-2012
(ε) μία διευρυμένη εφαρμογή κατά τα επόμενα σχολικά έτη

Προϋπολογισμός: € 2.000.000
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: aspd στις 15 Σεπ 2011, 04:12:51 μμ
Ελπίζω το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στις ΤΠΕ να λάβει υπόψιν ότι υπάρχουν μαθητές που διδάσκονται linux και όχι windows. Πρέπει να προλάβουμε να μη μας αναγκάσει, έστω έμμεσα, να τους μαθαίνουμε συγκεκριμένα προϊόντα.
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: poursali στις 16 Σεπ 2011, 07:48:32 πμ
aspd, αν το δω αυτό θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.. προσωπικά το ελπίζω, αλλά το αποκλείω...

κατά τα άλλα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η έλλειψη ενημέρωσης γύρω από αυτό το θέμα.. θυμάμαι χαρακτηριστικά 1η Απριλίου μπήκα στο αμάξι να πάω Γιάννενα για το συνέδριο τότε και την άκουγα στο ραδιόφωνο να λέει για πιστοποίηση στην Πληροφορική και στα Αγγλικά. Όποιον και να ρωτούσα τότε δεν ήξερε τίποτα... σε σημείο που να νομίζω ότι ήταν δημιούργημα της φαντασίας μου η συνέντευξή της... τελικά έμαθα ότι θα μπει πιλοτικά... για να δούμε....

πάντως πρέπει να γίνει διάλογος για αυτό το θέμα με συμμετοχή της ΠΕΚΑΠ φυσικά.
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: odysseas στις 16 Σεπ 2011, 09:02:38 πμ
Αντιγράφω από άλλο thread:

Η ανακοίνωση που αναφέρεται ο Πέτρος μιλάει για το σύστημα πιστοποίησης (προβλέπω να το πάρει το ΕΑΙΤΥ που έχει ήδη έτοιμο το σύστημα πιστοποίησης των καθηγητών στις ΤΠΕ).  Φυσικά κάπου πρέπει να το δοκιμάσουν και γιαυτό μιλάει για πιλοτική εφαρμογή.  Το πιθανότερο είναι να λάβουν μέρος όσοι μαθητές το επιθυμούν ανεξάρτητα απο το τι έχουν διδαχθεί στο σχολείο.   

Δε γνωρίζω που βασίζεται αυτή η εκτίμηση.
Τίτλος: Απ: Στην Γ’ Γυμνασίου θα αποκτούν οι μαθητές πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής
Αποστολή από: Vangelis στις 18 Σεπ 2011, 06:06:20 μμ
Δεν βασίζεται πουθενά προσωπική εκτίμηση είναι.  Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας θεωρώ πιθανό να δώσουν πιλοτικά όσοι το επιθυμούν.