Γενικό Λύκειο > Εισαγωγή στοιχείων, εμφάνιση και υπολογισμοί

Πίνακας με στοιχεία ίδια με τις θέσεις του αλλά ανακατεμένη σειρά

(1/2) > >>

nikolasmer:
Έστω οτι έχουμε ενα πίνακα μονοδιάστατο 10 θέσεων με τα εξης στοιχεία

10 , 6 , 4 , 8 , 1 , 5 , 2 , 7 , 9, 3 στις αντίστοιχες θέσεις 1-10

και θέλουμε με μια επανάληψη να ελέγξουμε αν περιέχονται μοναδικά όλα τα στοιχεία από το 1 μέχρι και το 10.

Ένας τρόπος να το πετύχουμε είναι ο παρακάτω, με την τιμή του πλ να βγάζει 10 αν όλα τα στοιχεία υπάρχουν και είναι μοναδικά. 

--- Κώδικας: ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Π[10], ΠΛ, Τ
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΠΛ <- 1
  Ι <- 1
  ΟΣΟ Π[Ι] <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    Τ <- Π[Ι]
    Π[Ι] <- 0
    Ι <- Τ
    ΠΛ <- ΠΛ + 1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

--- Τέλος κώδικα ---

Και τώρα οι ερωτήσεις μου:
1. Υπάρχει τρόπος να υλοποιηθεί το παραπάνω με αναδρομή; (Εκτός ύλης για το μάθημα της ΑΕΠΠ)
2. Στον παραπάνω τρόπο, αν ο πίνακας έχει τιμή εκτός ορίων του πίνακα, το σφάλμα που προκύπτει είναι λογικό; Δεν πληρείται πιο κριτήριο; Πώς θα το αποφύγω. Βάζοντας flag στη συνθήκη, κάνοντας μερική αποτίμηση των λογικών τελεστών;
2. Αν είχαμε εναν Διασδιάστατο Πίνακα γίνεται να ελέγξουμε το παραπάνω που ζητείται, με 2 και μόνο επαναλήψεις, δηλαδή σαρώνοντας μια φορά τα στοιχεία του πίνακα;
Σκέφτηκα το παρακάτω αλλά και πάλι θα πρέπει να δημιουργήσουμε καινούριο πίνακα Κ[25] για τον πίνακα Π[5,5] πράγμα που ξεφεύγει από τη φιλοσοφία του πρώτου κώδικα με τον μονοδιάστατο πίνακα.

--- Κώδικας: ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Ξ, Π[5, 5], Κ[25], ΠΛ
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
    ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι, Ξ]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 25
    Κ[Ι] <- Ι
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΠΛ <- 0
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
    ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
      ΑΝ Κ[Π[Ι, Ξ]] <> 0 ΤΟΤΕ
        ΠΛ <- ΠΛ + 1
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
--- Τέλος κώδικα ---

Υ.Γ. Οι πίνακες έχουν δεδομένα.

ssimaiof:
Κατ' αρχήν μια παρατήρηση για τον αλγόριθμο:
Λειτουργεί εφ' όσον το περιεχόμενο οποιασδήποτε θέσης του πίνακα είναι διαφορετικό από την ίδια τη θέση.

--- Κώδικας: ---Π[i]<>i
--- Τέλος κώδικα ---
Τώρα μία αναδρομική επίλυση θα μπορούσε να είναι η

--- Κώδικας: ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Π[10], ΠΛ
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΠΛ <- 0
  ΚΑΛΕΣΕ ΤΘ(Π, 1, ΠΛ)
  ΓΡΑΨΕ ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΘ(Π, θ, Μ)
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Π[10], θ, Μ, Τ
ΑΡΧΗ
  ΑΝ Π[θ] <> 0 ΤΟΤΕ
    Μ <- Μ + 1
    Τ <- Π[θ]
    Π[θ] <- 0
    ΚΑΛΕΣΕ ΤΘ(Π, Τ, Μ)
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

--- Τέλος κώδικα ---

Όσον αφορά το λογικό (προφανώς) λάθος πρέπει να παραβιάζεται το κριτήριο της καθοριστικότητας.
Για να αποφευχθεί ένας απλός έλεγχος της μορφής

--- Κώδικας: ---ΑΝ Π[Ι]>10 ΤΟΤΕ
   ...

--- Τέλος κώδικα ---
Όπου 10 το μέγεθος του πίνακα.

Προσωπικά μ' αρέσει και η παρακάτω λύση η οποία λειτουργεί αν το μέγεθος του πίνακα είναι μικρότερο ή ίσο με την ακρίβεια υπολογισμού των πραγματικών αριθμών

--- Κώδικας: ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, Π[10], ΠΛ, Τ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Σ
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  Σ <- 0
  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10
    Σ <- Σ + 10^(Π[Ι] - 1)
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ Σ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

--- Τέλος κώδικα ---
Όπου πρέπει να μας βγάλει τόσους άσσους όσο το μέγεθος του πίνακα.

ssimaiof:
Τώρα που ξαναείδα τον αλγόριθμό σου πιστεύω ότι δεν θα δουλέψει αν υπάρχει κλειστός κύκλος μέσα στον πίνακα. Δηλαδή
Α[1]=2
Α[2]=1
... Τα υπόλοιπα αδιάφορα

Πάντως όσον αφορά δισδιάστατο και δεν έχουμε προβλήματα με τις περιπτώσεις που ανέφερα μία λύση θα ήταν η μετατροπή του αριθμού σε γραμμή και στήλη. Για παράδειγμα σε πίνακα 4x3 με δεδομένα 12,6,4,8,1,5,2,7,9,3,10,11 θα μπορούσαμε να έχουμε

--- Κώδικας: ---ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι1, Ι2, Π[4, 3], ΠΛ, Τ
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ Ι1 ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
    ΓΙΑ Ι2 ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
      ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι1, Ι2]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΠΛ <- 0
  Ι1 <- 1
  Ι2 <- 1
  ΟΣΟ Π[Ι1, Ι2] <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΝ Π[Ι1, Ι2] <= 12 ΤΟΤΕ
      Τ <- Π[Ι1, Ι2]
      Π[Ι1, Ι2] <- 0
      Ι1 <- (Τ + 2) div 3
      Ι2 <- Τ - ((Ι1 - 1)*3)
      ΠΛ <- ΠΛ + 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ ΠΛ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

--- Τέλος κώδικα ---

nikolasmer:
Φοβερό το μήνυμα του ssimaiof.
Έχω εντυπωσιαστεί!!!!! :D

Κλειστός κύκλος...μμμ
Δεν το είχα σκεφτεί.

Ωραία μου ακούγεται και ο έλεγχος εγκυρότητας για το να μην υπάρχουν κλειστοί κύκλοι μέσα στα στοιχεία ενός πίνακα.!!!

ολγα:
Δε δουλεύει και στην περίπτωση π.χ.:
10 , 6 , 4 , 8 , 1 , 5 , 2 , 7 , 7, 3
(Εμφανίζει 10, ενώ δεν θα έπρεπε)

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση