Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Ξεκίνησε από Σπύρος Δουκάκης, 24 Οκτ 2014, 11:57:47 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Σπύρος Δουκάκης

Επίσημα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Β' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι όλες οι  θεματικές ενότητες εκτός των:
2.2.3   Ανάλυση Αλγορίθμων, Θεωρία Υπολογισμού, Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων,  Υπολογισιμότητα Αλγορίθμων
2.2.7.5   Κλήση Αλγορίθμου από Αλγόριθμο
2.2.7.6   Αναδρομή
2.2.9   Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη
2.2.10   Τεκμηρίωση
2.3.3   Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού
3.2   Πληροφοριακά Συστήματα
Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

Σπύρος Δουκάκης


Atenes


batos

Και εγώ είχα αγχωθεί που αφιέρωσα μια ώρα για την εβδομάδα κώδικα........ Τελικά στην Ελλάδα, δεν πρέπει να βιάζεσαι.

sarakiniotis

Υπάρχει βιβλίο καθηγητή με τις απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων ?

sarakiniotis