Γενικό Λύκειο > Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ

Ανακατεύθυνση, προκαθορισμένης εισόδου, εξόδου στο παραγόμενο εκτελέσιμο

(1/1)

thaaanos:
Προσπαθώ να κάνω ανακατεύθυνση της προκαθορισμένης εισόδου ή εξόδου στο παραγόμενο εκτελέσιμο από τον διερμηνευτή με τους τελεστές >,< στο κέλυφος των windows 10 και δεν. Το εκτελέσιμο δουλεύει σωστά χωρίς ανακατεύθυνση.

program.exe > out.txt
program.exe < in.txt

έχω την έκδοση 1.5.1.3, και windows 10 Home 1909
Δοκίμασα τόσο το cmd όσο και το powershell με administrator δικαιώματα

μου διαφεύγει κάτι?

alkisg:
Ο Διερμηνευτής δεν χρησιμοποιεί την απλή write της Pascal, αλλά καλεί προχωρημένες εντολές των Windows όπως WriteConsoleW, WideCharToMultiByte, SetConsoleTextAttribute κ.α.,
με στόχο να υποστηρίζει Unicode ακόμα και στα Windows 9x που δεν τα υποστήριζαν καλά, να εμφανίζει διαφορετικά χρώματα σε είσοδο/έξοδο προγραμμάτων κλπ.
Έτσι δυστυχώς δεν υποστηρίζει stdio redirection. Θα μπορούσε να ανιχνεύει πότε έχει ενεργοποιηθεί pipe και τότε να χρησιμοποιεί απλές read/write, αλλά δεν χρειάστηκε ως τώρα... :)

thaaanos:
Μήπως έχεις κανά κρυμμένο switch που να κάνει αυτό που θέλω; πχ program.exe -o output -i input?
 :angel:

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση