Οδηγίες δημιουργίας λίστας επαφών για τα σχολικά emails

Ξεκίνησε από alkisg, 03 Δεκ 2008, 10:25:27 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

alkisg

Οδηγίες για τον καθηγητή, για τη δημιουργία της λίστας επαφών που αναφέρεται σε αυτό το θέμα.

1. Άνοιγμα του http://students.sch.gr/admin

2. Από αριστερά, επιλογή του Ενεργοί λογαριασμοί και στη συνέχεια από δεξιά Εκτύπωση Εντύπων και Λίστα μαθητών. Θα βγει διάλογος που θα ρωτάει για εκτύπωση, πατήστε άκυρο.

3. Επεξεργασία > Επιλογή όλων, Επεξεργασία > Αντιγραφή.

4. Επικόλληση σε ένα νέο αρχείο στο gedit και αποθήκευση με το όνομα Επαφές.txt. Μη σβήσετε τις επικεφαλίδες (όνομα σχολείου κτλ).

5. Σε τερματικό, στον κατάλογο που είναι το αρχείο Επαφές.txt, επικολλήστε τις δύο παρακάτω εντολές:
Κώδικας: shell
echo '"name","email","homeAddress","workAddress","homePhone","workPhone","cellPhone","fax","title","company","notes","freebusyUrl"' > Επαφές.csv
awk 'BEGIN { getline getline } { printf "\"%s %s\",\"%s@sch.gr\",,,,,,,,,\"%s\",\n",$3,$4,$2,$7 }' Επαφές.txt | sort | iconv -t ISO-8859-7 >> Επαφές.csv


Πλέον στον ίδιο κατάλογο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί το αρχείο Επαφές.csv με ISO-8859-7 κωδικοποίηση, όπως χρειάζεται για το http://webmail.students.sch.gr.