Σωστό ή Λάθος;

Ξεκίνησε από epsilonXi, 14 Σεπ 2023, 10:44:48 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

epsilonXi

Εγώ προφανώς και είμαι άσχετος, γι' αυτό ζητάω τα φώτα σας:

Στο φυσικό επίπεδο η επικοινωνία γίνεται προς μία κατεύθυνση. Σωστό ή Λάθος;

Παραθέτω από το βιβλίο:

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το χαμηλότερο επίπεδο του μοντέλου OSI είναι το φυσικό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση bits μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι, το οποίο μπορεί να είναι ένα ενσύρματο μέσο ή και μία ασύρματη ζεύξη. Έτσι, το φυσικό επίπεδο καθορίζει τα ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του σταθμού με το μέσο μετάδοσης. Αν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται καλώδιο ως μέσο μετάδοσης, οι προδιαγραφές του φυσικού επιπέδου καθορίζουν πόσους ακροδέκτες έχει ο συνδετήρας, το ρόλο του κάθε ακροδέκτη, τις διαστάσεις του, τις ανοχές κάθε διάστασης κ.ά. Στο επίπεδο αυτό καθορίζεται ο τρόπος αναπαράστασης των bits, 0 και 1, η διάρκεια κάθε bit, η αρχή και το τέλος της μετάδοσης, καθώς και το αν η μετάδοση μπορεί να γίνεται προς τη μία κατεύθυνση ή και τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Το φυσικό επίπεδο δεν το απασχολεί καθόλου αν μεταφέρει bytes των 8 bits ή χαρακτήρες ASCII των 7 bits.

2.2 Η πρόσβαση στο μέσο
...
Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα εισάγονται στο καλώδιο, ονομάζεται μέθοδος προσπέλασης (access method). Οι μέθοδοι προσπέλασης πρέπει να είναι σύμφωνες ως προς τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα. Αν διαφορετικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους προσπέλασης, τότε το δίκτυο θα αποτύχει, γιατί κάποιες μέθοδοι θα κυριαρχήσουν στο καλώδιο. Γενικά, οι μέθοδοι προσπέλασης εμποδίζουν την ταυτόχρονη εισαγωγή δεδομένων στο μέσο μεταφοράς. Έτσι,εξασφαλίζοντας το γεγονός ότι μόνο ένας υπολογιστής τη φορά θα μπορεί να στείλει δεδομένα, οι μέθοδοι προσπέλασης κρατούν οργανωμένες τις διαδικασίες αποστολής και λήψης δεδομένων δικτύου.

NIKOS_KALYVAS

#1
Το βιβλίο σε αυτή την ενότητα αναφέρεται σε δίκτυα με τοπολογία bus.
Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν σε ημι-αμφίδρομη λειτουργία (Λειτουργία Half-Duplex). Αυτό σημαίνει ότι ένας σταθμός μπορεί να στέλνει ή να λαμβάνει δεδομένα μέσω του ίδιου καλωδίου δικτύου - αλλά μόνο προς μία κατεύθυνση κάθε φορά.
Στη λειτουργία half-duplex, κάθε σταθμός μπορεί να εκπέμπει και να λαμβάνει, αλλά όχι ταυτόχρονα. Όταν η μία συσκευή στέλνει, η άλλη μπορεί μόνο να λαμβάνει και αντίστροφα. Η λειτουργία half-duplex χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία και προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η χωρητικότητα του καναλιού για κάθε κατεύθυνση.
 Στο φυσικό επίπεδο η επικοινωνία γίνεται προς μία κατεύθυνση κάθε στιγμή και ποτέ ταυτόχρονα (κάπως έτσι το Σωστό Λάθος).
Αυτό πιστεύω ότι εννοεί.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ86)

NIKOS_KALYVAS

Παράθεση από: NIKOS_KALYVAS στις 16 Σεπ 2023, 10:54:50 ΠΜΤο βιβλίο σε αυτή την ενότητα αναφέρεται σε δίκτυα με τοπολογία bus.
Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν σε ημι-αμφίδρομη λειτουργία (Λειτουργία Half-Duplex). Αυτό σημαίνει ότι ένας σταθμός μπορεί να στέλνει ή να λαμβάνει δεδομένα μέσω του ίδιου καλωδίου δικτύου - αλλά μόνο προς μία κατεύθυνση κάθε φορά.
Στη λειτουργία half-duplex, κάθε σταθμός μπορεί να εκπέμπει και να λαμβάνει, αλλά όχι ταυτόχρονα. Όταν η μία συσκευή στέλνει, η άλλη μπορεί μόνο να λαμβάνει και αντίστροφα. Η λειτουργία half-duplex χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για επικοινωνία και προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη η χωρητικότητα του καναλιού για κάθε κατεύθυνση.
 Στο φυσικό επίπεδο η επικοινωνία γίνεται προς μία κατεύθυνση κάθε στιγμή και ποτέ ταυτόχρονα (κάπως έτσι το Σωστό Λάθος).
Αυτό πιστεύω ότι εννοεί.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ86)

epsilonXi

ευχαριστώ αγαπητέ!