Άσκηση Προγραμματισμού

Ξεκίνησε από konstantinos98, 20 Μαρ 2016, 03:50:00 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

konstantinos98

Ο υπολογισμός των μορίων στις πανελλαδικές εξετάσεων των μαθητών ΕΠΑΛ γίνετε με τον ακόλουθο τρόπο:
-Κάθε μαθητής εξετάζεται σε τέσσερα μαθήματα: στα Μαθηματικά, στα Νέα Ελληνικά και σε δύο μαθήματα ειδικότητας.
-Τα Μαθηματικά και τα Νέα Ελληνικά έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5 και τα δύο μαθήματα ειδικότητας 3,5.
-Το κάθε μάθημα βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 0-100, και από το άθροισμα των δύο βαθμών προκύπτει ο βαθμός του μαθήματος.
-Ο βαθμός του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή και προκύπτουν τα μόρια από το κάθε μάθημα.
-Το άθροισμα των μορίων όλων των μαθημάτων είναι το σύνολο των μορίων.

Αν η βάση εισαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ, για ένα τμήμα είναι 1675 μόρια να γραφτεί πρόγραμμα το οποίο:

α. Για κάθε έναν μαθητή που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις:
  1) Θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο του, τους βαθμούς των δύο βαθμολογητών στο μάθημα των μαθηματικών, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και στα δύο μαθήματα ειδικότητας.
  2) Θα υπολογίζει το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε.
  3) Θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του μαθητή και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε.
Τα παραπάνω θα επαναλαμβάνονται, μέχρι να δοθεί το κενό ως ονοματεπώνυμο μαθητή.

β. Να υπολογίζει και να εμφανίζει:
  1) Το πλήθος των μαθητών που μπόρεσαν να εισαχθούν στο συγκεκριμένο τμήμα (αυτοί που συγκέντρωσαν μόρια τουλάχιστον ίσα με τη βάση του τμήματος).
  2) Το ποσοστό των μαθητών που συγκέντρωσαν μέχρι και 200 μόρια περισσότερα από τη βάση εισαγωγής του τμήματος.
  3) Το ονοματεπώνυμο του μαθητή που εισήχθη στο τμήμα και συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια.

Θεωρείστε ότι ο υπολογισμός των μορίων θα γίνει για έναν τουλάχιστον μαθητή και ότι δεν υπάρχουν αναβαθμολογήσεις.


ΑΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΒΟΗΘΉΣΤΕ ΜΕ!