Απορια στις λιστες

Ξεκίνησε από computerscience, 31 Ιαν 2020, 01:51:33 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

droopy

#15
Kαλησπέρα,

στην νέα έκδοση 2020 του Συμπληρωματικού Υλικού στη σελίδα 40 διορθώθηκε τελικά το λάθος και αναφέρει πλέον:

"Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.3.5, οι απαιτούμενες ενέργειες για την εισαγωγή (παρεμβολή) του
νέου κόμβου είναι ο δείκτης του δεύτερου κόμβου να δείχνει τον νέο κόμβο και ο δείκτης του νέου
κόμβου να δείχνει τον τέταρτο κόμβο (δηλαδή, να πάρει την τιμή που είχε πριν την εισαγωγή ο δείκτης
του δεύτερου κόμβου)." (στην παλιά έκδοση έλεγε τρίτου κόμβου).

Με μια πρώτη ματιά είδα ότι διορθώθηκαν και τα παρακάτω που είχαν επισημανθεί από αρκετούς καθηγητές:

σελ 19 και 20 AN top < 250 στη θέση του AN top <= 250 
σελ 45 το μεσαίο παιδί της ΕΙΡΗΝΗΣ είναι η ΜΑΡΙΑ και όχι η ΕΙΡΗΝΗ
σελ 77 άλλαξε το κείμενο της 2ης κουκκίδας στην ανάλυση (γκρι πλαίσιο)
σελ 80 προστέθηκε η λέξη θετικός στην εντολή ΓΡΑΨΕ στη γραμμή 14 στη λύση του [3.5]

Στη σελίδα 123 στη γραμμή 21 του κώδικα σωστά προστέθηκε η Εντολή ΑΝ γιατί στην περίπτωση αρνητικής τιμής στα κυβικά δεν έπαιρνε αρχική τιμή η μεταβλητή οφειλή. Όμως έχει πάλι λάθος γιατί έπρεπε να λέει ΑΝ κυβικά>0 και όχι ΑΝ κυβικά < 0 όπως είναι στην τελευταία έκδοση.
Σάκης Δημόπουλος

2 βιντεομαθήματα για τις Λίστες:
Στο πρώτο αναπτύσσονται τα εξής:
Λίστες Ι  -  Απλά Συνδεδεμένη Λίστα
Άλλες Δομές Δεδομένων
Στατικές Δομές Δεδομένων
Δυναμικές Δομές Δεδομένων
Τι είναι μια απλά συνδεδεμένη Λίστα ;
Τι είναι ένας Δείκτης (pointer) ;
Προσπέλαση στους κόμβους μιας απλά συνδεδεμένης Λίστας
Εισαγωγή ενός νέου κόμβου  σε μία απλά συνδεδεμένη Λίστα
Διαγραφή  ενός  κόμβου  από μία απλά συνδεδεμένη Λίστα

https://www.youtube.com/watch?v=j4h7qSVl8TY&t=459s&ab_channel=DimopoulosInformaticsTutorials

Στο δεύτερο αναφέρονται τα εξής:

Λίστες ΙΙ   - Διπλά Συνδεδεμένη Λίστα
Εισαγωγή ενός νέου κόμβου  σε μία απλά συνδεδεμένη Λίστα
Διαγραφή  ενός  κόμβου  από μία απλά συνδεδεμένη Λίστα
Διαφορές Πίνακα - Λίστας
Βασικές Λειτουργίες των συνδεδεμένων Λιστών
Αξιοποίηση Λίστας για την υλοποίηση Στοίβας και Ουράς
Διαφορές Λίστας - Στοίβας και Ουράς

https://www.youtube.com/watch?v=xpXgqPEm0-0&t=10s&ab_channel=DimopoulosInformaticsTutorials