Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικά => Τεχνική υποστήριξη => Linux => Μήνυμα ξεκίνησε από: alkisg στις 20 Οκτ 2021, 09:26:26 ΠΜ

Τίτλος: Παρωχημένα αποθετήρια του Ubuntu 12.04
Αποστολή από: alkisg στις 20 Οκτ 2021, 09:26:26 ΠΜ
Όσοι έχουν Ubuntu 12.04 και προσπαθήσουν να κάνουν ενημέρωση ή να εγκαταστήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα, θα δουν ένα μήνυμα λάθους ότι δεν βρέθηκαν τα αποθετήρια του Ubuntu.
Αυτό συμβαίνει επειδή μεταφέρθηκαν σε άλλον ιστοχώρο, αρχειοθέτησης παλιών εκδόσεων.
Οι παρακάτω εντολές θα ενημερώσουν τις πηγές και το σύστημα ώστε να μπορείτε ξανά να εγκαθιστάτε προγράμματα.

Κώδικας (Bash) [Επιλογή]

sudo sed -i -re 's/([a-z]{2}\.)?archive.ubuntu.com|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get purge --auto-remove -y $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')