Άσκηση με πίνακες

Ξεκίνησε από Alex_01, 16 Μαΐου 2022, 06:54:40 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Alex_01


ΑΣΚΗΣΗ
Σε μια εξέταση συμμετείχαν 3 φοιτητές .
Η εξέταση περιείχε 4 ασκήσεις.
Για κάθε άσκηση καταγράφουμε την βαθμολογία (μόνο ακέραιος από 1-10)
Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο:
1) Να διαβάζει τα ονόματα των 3 φοιτητών και να τα καταχωρεί σε έναν κατάλληλο
πίνακα.
2) Να διαβάζει τις 4 βαθμολογίες των ασκήσεων των 3 φοιτητών και να τις καταχωρεί
σε ένα πίνακα 2 διαστάσεων.
3) Να εμφανίζει τα ονόματα των φοιτητών και κάτω από κάθε όνομα να εμφανίζει την
βαθμολογία που πήρε σε κάθε άσκηση, από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη. Να
χρησιμοποιήσετε ταξινόμηση φυσαλίδας (bubble sort).


Οδηγίες εργασίας.

1. Ο πίνακας για τα ονόματα φοιτητών πρέπει να είναι δισδιάστατος τύπου char και να
δηλώνεται ως char onomata[SIZE][30];// Όπου SIZE ο αριθμός φοιτητών.
Για να εισάγεται τα ονόματα των φοιτητών χρησιμοποιήστε την συνάρτηση gets
μέσα στον κατάλληλο βρόγχο. Πχ : gets(onomata);

2. Αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού του προγράμματος θα πρέπει να είναι τα εξής:
1. //Καθορίζουμε το πλήθος των φοιτητών
2. //Διαβάζουμε τα ονόματα των φοιτητών
3. //Διαβάζουμε τις βαθμολογίες κάθε φοιτητή
4. // Ταξινομούμε τον πίνακα των ασκήσεων ανά γραμμή με ταξινόμηση
φυσαλίδας(bubble sort)
5. // Εμφανίζουμε τα ονόματα και την βαθμολογία κάθε φοιτητή.


Μια τυπική είσοδος - έξοδος κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα πρέπει να είναι η
παρακάτω:


Dose onoma foithth 1->nikos
Dose onoma foithth 2->kostas
Dose onoma foithth 3->giorgos
Dose vathmoys foithth nikos
vathmos askhshs 1 -> 9
vathmos askhshs 2 -> 7
vathmos askhshs 3 -> 8
vathmos askhshs 4 -> 9
Dose vathmoys foithth kostas
vathmos askhshs 1 -> 6
vathmos askhshs 2 -> 7
vathmos askhshs 3 -> 3
vathmos askhshs 4 -> 6
Dose vathmoys foithth giorgos
vathmos askhshs 1 -> 9
vathmos askhshs 2 -> 7
vathmos askhshs 3 -> 4
vathmos askhshs 4 -> 6
nikos
7 8 9 9
kostas
3 6 6 7
giorgos
4 6 7 9

Alex_01

#1
error

Alex_01

#2
error

Alex_01

#3
error

Alex_01

#4
error