Επαναληπτικές Εξετάσεις 2014

Ξεκίνησε από stark, 24 Ιουν 2014, 06:45:50 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

stark

Τα θέματα:http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/them_plir_kat_c_hmer_epan_140624.pdf

Με μια πρώτη ανάγνωση,ως μαθητής,τα κρίνω εμφανώς πιο απαιτητικά από αυτά των κανονικών εξετάσεων.Εκ του ασφαλούς,θα τα σχολιάσω αύριο,αφού πρώτα τα επεξεργαστώ.Πάντως αίσθηση μου έκανε το ζήτημα Α2.β.Εκτιμώ ότι θα «ξάφνιασε» τους πανελληνιομάχους που εξετάζονταν σήμερα στο συγκεκριμένο μάθημα.

petrosp13

Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

amanou

Ας δούμε τις  λύσεις :

Θέμα Α

Α1. 1.Λ
      2.Λ (επειδή στις στατικές δομές δεν μπορούμε να κάνουμε  διαγραφή)
      3.Λ
      4.Σ
      5.Σ

Α2.α  θεωρία ορισμός σελ 8

Α2.β  όπως το παράδειγμα στην σελίδα 11 του σχολικού ( Απορώ για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος .
        Προσωπικά την θεωρώ άστοχη)

Α3.    Για  j από 1 μέχρι 6
                temp <-  A[2,j]
                A[2,j] <- A[5,j]                Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή Αντιμετάθεσε γιατί χρησιμοποιούμε ΓΛΩΣΣΑ
                A[5,j] <-  temp
         τέλος_επανάληψης
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

amanou

Α4. Χρησιμοποιούμε στοίβα γιατί κατά την διαδοχική κλήση υποπρογραμμάτων (πχ αναδρομή) όταν ολοκληρωθεί το τρέχον υποπρόγραμμα θέλουμε να επιστρέφουμε στο τελευταίο που καλέσαμε και όχι στο πρώτο (αυτό θα συνεβαινε αν είχαμε χρησιμοποιήσει ουρά)

Α5. α   Ορισμός σελ 187 σχολικού

Α5. β    Αλγόριθμος Συνένωση
           Δεδομένα // Α,Ν,Β,Μ//
           Για i  από 1 μέχρι Ν
              Γ[ i ] <- Α [ i ]
           τέλος_επανάληψης
           Για i  από Ν+1 μέχρι Ν+Μ
              Γ[ i ] <- Β[ i - Ν ]                               
           τέλος_επανάληψης   
           Τέλος Συνένωση 
 
         Η δεύτερη επανάληψη μπορεί να γραφεί ισοδύναμα και ως εξής:

           Για i  από 1 μέχρι Μ
              Γ[ i + Ν ] <- Β[ i ]                               
           τέλος_επανάληψης   
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

Νίκος Αδαμόπουλος

Παράθεση από: amanou στις 24 Ιουν 2014, 08:00:29 ΜΜ
Α5. β    Αλγόριθμος Συνένωση
           Δεδομένα // Α,Ν,Β,Μ//
           Για i  από 1 μέχρι Ν
              Γ[ i ] <- Α [ i ]
           τέλος_επανάληψης
           Για i  από Ν+1 μέχρι Ν+Μ
              Γ[ i ] <- Β[ i - Ν ]                               
           τέλος_επανάληψης   
           Τέλος Συνένωση 
 
         Η δεύτερη επανάληψη μπορεί να γραφεί ισοδύναμα και ως εξής:

           Για i  από 1 μέχρι Μ
              Γ[ i + Ν ] <- Β[ i ]                               
           τέλος_επανάληψης   

"Συνένωση πινάκων" (2011):
https://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=3761

amanou

Θέμα Γ

Αλγόριθμος Διοφαντική
Δεδομένα //Α,Β,Γ,Δ//
δ <- Ψευδής
max <- 0
Π <- 0
Π1 <- 0
Π2 <- 0
Για x από -99 μέχρι 99
  Για y από -99 μέχρι 99
    Για z από -99 μέχρι 99
      Αν Α*x+B*y+Γ*z = Δ τότε
         εμφάνισε x,y,z
         δ <- Αληθής
         Αν x+y+z > max τότε
            max <- x+y+z
            λ[1] <- x
            λ[2] <- y
            λ[3] <- z
         τέλος_αν
         Π <- Π + 1
         Αν (x>0 και x mod 2 = 0 ) και (y>0 και y mod 2 = 0 ) και (z>0 και z mod 2 = 0 ) τότε
             Π2 <- Π2 + 1
         Τελος_αν 
         Αν (x= 0 και y<>0 και z<>0) ή (x<>0 και y=0 και z<>0) ή ( x<>0 και y<>0 και z=0) τότε
             Π1 <- Π1 + 1
         τέλος_αν
       τέλος_αν
     Τέλος_επανάληψης
   Τέλος_επανάληψης
Αν δ = Ψευδής τότε
    Εμφάνισε " Δεν υπάρχουν τέτοιες λύσεις"
αλλιώς 
    Εμφάνισε "Πρώτη λύση με το μεγαλύτερο άθροισμα", λ[1] , λ[2] , λ[3] 
    Εμφάνισε Π2
    ποσ <- (Π1/Π)*100
    Εμφάνισε ποσ
Τέλος_αν
Τελος Διοφαντική
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

amanou

Θέμα Δ

Αλγόριθμος Εκλογές
!Δ1
Αρχή_επανάληψης
  Σ <- 0
  Για i από 1  μέχρι 34 ! εκλογικά καταστήματα
      Αρχή_επανάληψης
          Διάβασε τμήματα
      Μέχρις_ότου τμήματα >0
      ΕκΚατ[ i ] <- τμήματα
      Σ <- Σ + ΕκΚατ[ i ]
   Τέλος_επανάληψης
Μέχρις_ότου Σ = 217     

Για i από 1  μέχρι 65
    Διάβασε ον[ i ]
    Για j από 1 μέχρι 217
      Διάβασε Ψηφ[ i , j ]
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
 
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

amanou

! Δ2
Για i από 1  μέχρι 65
    Σ[ i ] <- 0
    Για j από 1 μέχρι 217
      Σ[ i ] <- Σ [ i ] + Ψηφ[ i , j ]
    Τέλος_επανάληψης
    Εμφάνισε Σ[ i ]
Τέλος_επανάληψης
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

amanou

! Δ3
Για i από 1  μέχρι 65
    Εκλ2[ i ] <- 0
    Για j από ΕκΚατ[ 1 ] +1  μέχρι  ΕκΚατ[ 1] +ΕκΚατ[ 2 ]
     Εκλ2[ i ] <- Εκλ2[ i ] + Ψηφ[ i , j ]
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
max <-  Εκλ2[ 1 ]
Για i από 2  μέχρι 65
  Αν Εκλ2[ i ] > max τότε
       max <- Εκλ2[ i ]
  τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Για i από 1  μέχρι 65
Αν Εκλ2[ i ] = max τότε
    Εμφάνισε ον[ i ]
Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

amanou

#9
!Δ4
Για i από 2  μέχρι 65
    Για j από 65 μέχρι i με_βήμα  -1
       Αν Σ[ j-1 ] < Σ [ j ] τότε
            Αντιμετάθεσε  Σ[ j -1 ], Σ [ j ]
            Αντιμετάθεσε  ον[ j - 1 ], ον[ J ]
       τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
Τέλος_επανάληψης
  Για i από 1 μέχρι 10
     Υπ [ i ] <- ον [ i ]   
  τέλος_επανάληψης
   Όσο Σ[ i ]  =  Σ [ 10 ] επανάλαβε
     Υπ [ i ] <- ον [ i ]
     i <- i +1
  Τέλος_επανάληψης
   Για λ από 2  μέχρι i
    Για j από i μέχρι λ με_βήμα  -1
       Αν Υπ[ j-1 ] > Υπ [ j ] τότε
           Αντιμετάθεσε Υπ [ j - 1 ], Υπ [ J ]
       Τέλος_αν
    Τέλος_επανάληψης
  Τέλος_επανάληψης
  Για i από 1 μέχρι Κ   
    Εμφάνισε Υπ [ i ]   
  τέλος_επανάληψης

Τέλος Εκλογές
Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

amanou

Αυτά για σήμερα επειδή λύθηκαν γρήγορα μπορεί κάτι να μου έχει διαφύγει.

Δεν λύνω το Θεμα Β που είναι η συμπλήρωση ενός Πίνακα αφού είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και αποτελεί ίσως το μόνο θέμα που μπορούσε κάποιος να το λύσει σχετικά άνετα

Τέλος ένα σχόλιο για τα θέματα πολύ απαιτητικά και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο
Μακάρι να μπορούσε η επιτροπή να μας απαντήσει

Καλό καλοκαίρι και καλα αποτελέσματα στους υποψήφιους

Αντώνης Μανουσάκης

Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ

petrosp13

Τα θέματα των επαναληπτικών είναι πάντα εξαιρετικής δυσκολίας
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

Χαράλαμπος Κτενίδης

Μου άρεσε αρκετά το ερώτημα Δ.3 όμως θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη άσκηση και αυτό γιατί η εκφώνηση δεν περιγράφει καλά τη διαδικασία αρίθμησης των εκλογικών τμημάτων και είναι δύσκολο να κατανοηθεί από κάποιον. Μου θύμισε το περσινό 4ο θέμα των επαναληπτικών που ήταν δύσκολο λόγω του ότι η εκφώνηση ήταν πολύ συμπυκνωμένη και δεν καταλαβαίνεις εύκολα τι ζητάει. Όσο για το Α.2.β δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα ύπαρξής του και το λόγο για τον οποίο πιάνει 6 μόρια.......

petrosp13

Παράθεση από: Χαράλαμπος Κτενίδης στις 25 Ιουν 2014, 12:29:50 ΜΜ
Όσο για το Α.2.β δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα ύπαρξής του και το λόγο για τον οποίο πιάνει 6 μόρια.......

Γιατί περιέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο, όπως και οι κανόνες των εμφωλευμένων
ΔΥΣΤΥΧΩΣ
Παπαδόπουλος Πέτρος
Καθηγητής Πληροφορικής

P.Tsiotakis

Λογικά ήρθε η ώρα κάποιοι απο την επιτροπή εξετάσεων να καταλάβουν ότι δε χρειάζεται να ξαναβάλουν θέματα, παρά μόνο - σε εξαιρετική ανάγκη- στο σχολείο τους