ερώτηση στους πίνακες

Ξεκίνησε από xderme, 11 Μαΐου 2006, 11:29:59 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

xderme

γεια σας. ήθελα να ρωτήσω πως λέγεται ο πίνακας που προκύπτει όταν εναλλάξουμε τα στοιχεία των γραμμών με τα στοιχεία των στηλών

και για ποιο λόγο η πράξη 4 mod 5  κάνει 4 ????

ευχαριστώ

andreas_p

xderme,  είναι ευκλείδια διαίρεση.

4=0.5+4

andreas_p

Νομίζω, λέγεται συμμετρικός.

nekis


gpapargi

Από ότι θυμάμαι ο πίνακας που προκύπτει με εναλλαγή γραμμών και στηλών λέγεται ανάστροφος (transposed). Αν ο πίνακας και ο ανάστροφός  του είναι ίδιοι τότε πίνακας λέγεται συμμετρικός.

Αν διαιρέσουμε το 4 με το 5 (ευκλείδια διαίρεση) έχουμε πηλίκο 0 και υπόλοιπο 4. Και επαληθεύουμε από την ταυτότητα της διαιρέσεως που λέει
Διαιρετέος = πηλίκο * διαιρέτης + υπόλοιπο και έχουμε

4 = 0 * 5 + 4