Γενικό Λύκειο > Μονοδιάστατοι πίνακες

Μέσος όρος 100 αριθμών με περιορισμούς

<< < (2/3) > >>

ntzios kostas:
Λάθος είναι οι αρχικοποιήσεις σου.

bugman:
Σωστός ο ntzios kostas. Για την άλλη λύση που δόθηκε, κρατώ σιγή ιχθύος. Πάντως καλό είναι μαζί με τον κώδικα να δίνεται και μια επεξήγηση για κάθε μεταβλητή, περί της χρησιμότητάς της.
Δηλαδή θα ήθελα "σημειώσεις" στο κώδικα!

methenitis:
Μπορείτε να μου πείτε ενα παράδειγμα τιμών (δεδομένων ,έστω οτι θα δώσει 10 τιμές )που θα ειναι το λάθος γιατι κάτι μου διαφεύγει.


Σημείωση:Το βρήκα το παράδειγμα :)

methenitis:
Λογικά τώρα ειναι οκ...Ελπίζω


αλγοριθμος α1
σ←0
Για ι απο 1 μεχρι 100
   διαβασε χ
   σ←σ+χ
   αν ι =1 τοτε!αρχικοποιήση την πρώτη ,μονο τα max
      μαχ1←χ !το πρωτο μεγαλυτερο
      μαχ2←χ !το δευτερο μεγαλυτερ
      μαχ3←χ  !το τρίτο μεγαλυτερο   
   αλλιως_αν ι=2 τοτε!δευτερη θέτει σαν πρώτο max1 ή δευτερο στο max2
      Αν χ>μαχ1 τοτε
         μαχ1←χ
      αλλιως
         μαχ2←χ
      Τελος_αν
   αλλιως_αν ι=3 τοτε
      Αν χ>μαχ1 τοτε
            μαχ3←μαχ2
            μαχ2←μαχ1
            μαχ1←χ
         αλλιως_αν χ>μαχ2 τοτε
            μαχ3←μαχ2
            μαχ2←χ
        αλλιως!εδώ δεν χρειάζεται να ελέγξει. Πρέπει να το αλλάξει.
            μαχ3←χ
         τελος_αν
!τα μεγιστα στα ελάχιστα ανάποδα.
   μιν1←μαχ3 !το μικροτερο απο ολα
   μιν2←μαχ2 !το δευτερο μικρότερο
   μιν3←μαχ1 ! το τρίτο μικροτερο
   αλλιως !για ι>3
         Αν χ>μαχ1 τοτε
            μαχ3←μαχ2
            μαχ2←μαχ1
            μαχ1←χ
         αλλιως_αν χ>μαχ2 τοτε
            μαχ3←μαχ2
            μαχ2←χ
         αλλιως_αν χ>μαχ3 τοτε
            μαχ3←χ
         τελος_αν
         Αν χ<μιν1 τοτε
            μιν3←μιν2
            μιν2←μιν1
            μιν1←χ
         αλλιως_αν χ<μιν2 τοτε
           μιν3←μιν2
            μιν2←χ
        αλλιως_αν χ<μιν3 τοτε
            μιν3←χ
         τελος_αν
τελος_αν
τελος_επαναληψης
κ←(σ-(μαχ1+μαχ2+μαχ3+μιν1+μιν2+μιν3))/94
γραψε κ
τελος α1

bugman:
 Είναι σωστό!
(εγώ έκανα πριν λάθος στην εκτέλεση)

Απλά είναι καλύτερο να έχει την Αν ι>3 σαν πρώτη Αν, γιατί αυτή θα παίξει περισσότερες φορές. Εδώ υπάρχει και η εναλλακτική να έχουμε για τους πρώτους 3 αριθμούς ξεχωριστή επανάληψη πριν από τους επόμενους 97. Κάτι που κάνει ο Ηλίας παραπάνω!
Επίσης να προσθέσω ότι η απλή αντιγραφή τον μαχ1...μαχ3 στα μιν1...μιν3 είναι καλύτερη από τον υπολογισμό ξανά που κάνει ο Ηλίας!

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση