Γενικό Λύκειο > Ταξινόμηση

Πρόβλημα σε μία άσκηση!!!

(1/3) > >>

AEΠΠ:
Καλημέρα σας,
Εχω μια απορία με αυτη την ασκηση:

Να γίνει αλγόριθμος που θα δέχεται το όνομα, τη διεύθυνση  και το εισόδημα 1000 ανθρώπων που ζουν σε μία επαρχιακή πόλη. Στη συνέχεια να δέχεται μια ακέραια τιμή από 1 έως 3.Αν η τιμή εισόδου είναι 1, τότε να εμφανίζει το όνομα, τη διεύθυνση και το εισόδημα των κατοίκων τααξινόμημένα ως προς το όνομα. Αν η τιμή εισόδου είναι το 2, να τα εμφανίζει ταξινομημένα ως προς τη διεύθυνση, αλλιώς να τα εμφανίζει ταξινομημένα ως προς το ποσό του εισοδήμα.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της φυσαλιδας μπορώ να λύσω το 3 ερώτημα(να ταξινομήσετε ως προς το εισόδημα)!
Δεν μπορώ να καταλάβω όμως με τι τρόπο να ταξινομήσω κατα αλφαβητική σειρα; Πως πρέπρι να τροποποιήσω ΄τον αλγόριθμο της φυσαλίδας;

gpapargi:
Διάβασε βιβλίο μαθητή, σελίδα 166 πάνω πάνω. Εκεί ορίζεται μεταξύ άλλων και η σύγκριση αλφαριθμητικών.

Τα υπόλοιπα τα ξέρεις ήδη

EleniK:
Η ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά στηρίζεται στη σύγκριση των αλφαρηθμητικών που αναφέρονται και στο 7ο κεφάλαιο. 'α'<'β'...., οπότε η ταξινόμηση κατά αλφαβητική σειρά, σημαίνει αύξουσα σύμφωνα με τα ονόματα ή τις διευθύνσεις.

AEΠΠ:
Πρέπει να δηλώσω κάπου οτι το α<β, το β<γ, το γ<δ κτλ.;

EleniK:
όχι δεν χρειάζεται. Απλά έχοντας ως βάση αυτό, γράφεις την ταξινόμηση κατά αύξουσα. Είναι κάτι δηλαδή που ισχύει και στο οποίο βασίζεσαι για να λύσεις την άσκηση.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση