Γενικό Λύκειο > Εισαγωγή στοιχείων, εμφάνιση και υπολογισμοί

Αλγόριθμος επίλυσης γραμμικών εξισώσεων του Gauss

(1/1)

nikolasmer:
Υλοποιείται ο παρακάτω αλγόριθμος εύκολα σε ψευδογλώσσα με σχολική ύλη ;
Θα ήταν κάτι ενδιαφέρον πιστεύω για μερικούς.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση