Γενικό Λύκειο > Πολυδιάστατοι πίνακες

Όνομα δεικτών πίνακα

(1/2) > >>

petroszoul:
Στο σχολικό βιβλίο αναφέρει για το όνομα ενός δείκτη πίνακα: "Ο δείκτης είναι μία μεταβλητή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε δεκτό όνομα."
Αυτό εν μέρει δεν είναι λάθος;
Δεν θα έπρεπε να αναφέρει ότι είναι δεκτό το όνομα αρκεί όμως επίσης να μην υπάρχει άλλος δείκτης με το ίδιο όνομα σε εμφωλευμένο βρόχο (Αυτό που αναφέρει δηλαδή στους κανόνες για τους εμφωλευμένους βρόχους)

Σε μία ερώτηση του στυλ "Μπορούμε να ορίσουμε μια οποιαδήποτε μεταβλητή ως δείκτη ενός πίνακα;" απαντάμε Σ ή Λ;

noname:

--- Παράθεση ---Σε μία ερώτηση του στυλ "Μπορούμε να ορίσουμε μια οποιαδήποτε μεταβλητή ως δείκτη ενός πίνακα;" απαντάμε Σ ή Λ;
--- Τέλος παράθεσης ---

Είναι λάθος επειδή οι δείκτες ενός πίνακα είναι μεταβλητές ακέραιου τύπου.

itt:
Ναι είναι λάθος.

petroszoul:
Και εγώ αυτό έχω στο νου μου. Αλλά όσον αφορά τα ονόματα τι γίνεται; Αν δεν μας νοιάζει δλδ ο τύπος μεταβλητής.

petroszoul:
Εγω βασικά το έχω χρησιμοποιήσει σε διαγώνισμα που δίνω στους μαθητές μου με την εξής ερώτηση για σωστό λάθος:
"Μια μεταβλητή που χρησιμοποιείται ως δείκτης ενός δισδιάστατου πίνακα μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα, αρκεί να υπακούει στους κανόνες ονοματολογίας των μεταβλητών."
Δεν τους αναφέρω δλδ για τύπο μεταβλητής που εννοείται ότι πρέπει να είναι ακέραιος αλλά απλά ως προς το όνομα.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση