Γενικά > Τεχνική υποστήριξη

Πρόβλημα με ψηφιακή υπογραφή

(1/1)

Δημήτρης Δαλαγιώργος:
Πήγα να υπογράψω σήμερα μια αίτηση με την ψηφιακή μου υπογραφή αλλά η υπογραφή δεν μπορεί να επαληθευτεί. Ανεβάζω ένα ενδεικτικό PDF. Μηνύματα λάθους που συνάντησα ήταν "Timestamp signature property generation error: Internal cryptographic library error. Error Code: 0x2726" και "the selected certificate path has errors: Not time valid". Δοκίμασα να υπογράψω το έγγραφο τόσο με Acrobat Reader, όσο και με το JSignPDF.

Δημήτρης Κανάς:
Γεια σας,

Έχετε βάλει:


--- Κώδικας: ---https://timestamp.aped.gov.gr/qtss
--- Τέλος κώδικα ---

στο TSA URL;

apostolosg:
Γεια σας,

Ως συμπλήρωση του προηγούμενου μηνύματος, αναλυτικές οδηγίες για αλλαγή στην Αρχή Χρονοσήμανσης υπάρχουν εδώ: https://www.aped.gov.gr/nea/66-new-timestamp.html. Επίσης, για το εργαλείο JSignPdf που δοκίμασα, η τελευταία έκδοση αυτή την στιγμή είναι η 2.0.0.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση