Απαντήσεις στις ερωτήσεις 1,2,3 σελ 87,88

Ξεκίνησε από Mariosxania, 18 Απρ 2009, 07:32:41 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Mariosxania

Συγνώμμη για τα πολλά θέματα που έχω κάνει αλλα θα ήθελα να παρακαλέσω αν είναι δυνατόν να μου απαντήσει κάποιος στις ερωτήσεις 1,2,3 στις σελίδες 87,88 βασικά όχι όλη την απάντηση απλά τις ομοιότητες διαφορές.Ευχαριστώ πάρα πολύ....

dimitra

Μάριε, καταρχάς είναι χαρά για έναν καθηγητή να έχουν απορίες οι μαθητές  ::)
Λοιπόν, για την 1η ερώτηση:
Τόσο η read όσο και η readln διαβάζουν δεδομένα από το πληκτρολόγιο και τα αποδίδουν με τη σειρά που εισάγονται στις μεταβλητές όπως αυτές εμφανίζονται στις παρενθέσεις. Η διαφορά τους είναι ότι η readln περνά τον έλεγχο του προγράμματος στην επόμενη γραμμή. Επίσης, η readln, σε αντίθεση με τη read, μπορεί να εμφανιστεί και χωρίς παραμέτρους (τότε δεν διαβάζει κάτι από το πληκτρολόγιο, απλά περνά μόνο τον έλεγχο του προγράμματος στην επόμενη γραμμή).

Για τη 2η ερώτηση:
Η write και η writeln εμφανίζουν στην οθόνη τις τιμές των παραμέτρων τους (με τη σειρά που δίνονται). Η διαφορά τους είναι ότι η writeln επιπλέον περνά τον έλεγχο του προγράμματος στην επόμενη γραμμή. Επίσης, η writeln, σε αντίθεση με την write, μπορεί να γραφεί και χωρίς παραμέτρους, οπότε απλά περνά τον έλεγχο του προγράμματος στην επόμενη γραμμή (το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αφήνει μια κενή γραμμή, πχ αν γράψουμε writeln; writeln; αφήνουμε δύο κενές γραμμές στην οθόνη).

Για την 3η ερώτηση:
Τόσο η write(x:m) όσο και η writeln(x:m:n) χρησιμοποιούνται για μορφοποιημένη εκτύπωση. Η διαφορά τους είναι ότι η 1η εφαρμόζεται σε σταθερές και μεταβλητές ακέραιου (integer) ή αλφαριθμητικού τύπου (string, char) ενώ η 2η σε σταθερές και μεταβλητές πραγματικού τύπου (real). Επιπλέον (κατά τα γνωστά..) η 2η περνά τον έλεγχο του προγράμματος στην επόμενη γραμμή.
Ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν δωδεκάχρονο σχολείο.

Mariosxania