Άσκηση Μοίρασμα Μήλων

Ξεκίνησε από bugman, 29 Αυγ 2020, 09:54:52 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

bugman

Έχουμε 10 παιδιά σε έναν κύκλο, και θέλουμε να μοιράσουμε ένα καλάθι μήλα. Το καλάθι μπορεί να έχει από 7 έως 50 μήλα. Δίνουμε σε ένα οποιοδήποτε παιδί το καλάθι. Κάθε παιδί που παίρνει το καλάθι κρατάει ένα μήλο και δίνει το καλάθι στο επόμενο παιδί με μια φορά για όλα τα παιδιά. Μόλις τελειώσουν τα μήλα από το καλάθι πρέπει να μετρήσουμε πόσα μήλα πήραν τα παιδιά φτιάχνοντας μια ή δυο ομάδες. Μια ομάδα αν έχουν μοιραστεί δίκαια τα μήλα, δηλαδή κάθε παιδί πήρε ίδιο αριθμό μήλων, ή αν μερικά παιδά δεν πήραν καθόλου μήλα. Δυο ομάδες αν έχουν μοιραστεί σε μερικά παιδιά που πήραν λιγότερα μήλα από άλλα.

Στην αρχή θα ζητάμε (επειδή δεν έχουμε τυχαίους αριθμούς στη ΓΛΩΣΣΑ) τον αριθμό μήλων με έλεγχο εγκυρότητας από 7 μέχρι και 50 μήλα. Επίσης θα ζητάμε πάλι με έλεγχο εγκυρότητας ένα αριθμό παιδιού, από 1 μέχρι και το 10, όπου θα πάρει το καλάθι πρώτο.
Αμέσως μετά Θα εμφανίσουμε ένα λεκτικό "Υπολογισμός".

Πρέπει να δείξουμε ένα πίνακα που θα λέει για κάθε ομάδα πόσα παιδιά πήραν πόσα μήλα και συνολικά πόσα μήλα πήραν.

Ως επικεφαλίδες ο πίνακας θα έχει κενό "", "Παιδιά", "Μήλα", "Σύνολο". Σε κάθε γραμμή του πίνακα θα εμφανίζουμε τα "Ομάδα1:" και "Ομάδα2:" (αν έχουμε παιδιά στην Ομάδα 2 αν όχι δεν θα εμφανίζουμε τη γραμμή αυτή).

Θα βρούμε και θα δείξουμε το σύνολο των μήλων στο καλάθι, από τα υπολογιζόμενα και θα δείξουμε αν επαληθεύεται το νούμερο με το αρχικό νούμερο του καλαθιού με το λεκτικό "Επαλήθευση:Σωστή".

Τέλος αν έχουμε δίκαιη μοιρασιά θα το δείξουμε και αυτό με εμφάνιση του λεκτικού "Δίκαιη Μοιρασιά".


Υπάρχει τρόπος να υπολογιστούν όλα τα στοιχεία χωρίς την μοιρασιά με το καλάθι, αλλά η άσκηση απαιτεί να κάνουμε την μοιρασιά όπως λέει και οι υπολογισμοί να γίνουν με τα μήλα που έχουν τα παιδιά.

Θεωρώ την άσκηση μέτρια προς δύσκολη!