Γενικά > Γενική συζήτηση (μόνο για ανάγνωση)

Τεχνική στήριξη σχολείων

(1/20) > >>

Vangelis:

Αγαπητοί συνάδελφοι
Αρχικά θεωρώ δεδομένο ότι οι εφαρμογές της πληροφορικής και ο αριθμός των υπολογιστών  σταθερών και laptop καθώς και άλλων σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ διαδραστικοί) θα αυξάνουν συνεχώς στα σχολεία μας.

Η ύπαρξη αυτού του εξοπλισμού θέτει ένα πρόβλημα συντήρησής του.

Λόγω ειδικότητας και μακριά από ιδεοληψίες του τύπου "εξυπηρετούμε τα σχέδια του Υπουργείου" πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε εμείς ως κλάδος.

Σήμερα οι καθηγητές πληροφορικής αναλαμβάνουν (αν το επιθυμούν) υπεύθυνοι εργαστηρίων και έχουν μείωση ωραρίου κατά 3 ώρες. Από επαφές που έχω με συναδέλφους κανείς δεν θεωρεί ότι η θέση υπευθύνου εργαστηρίου δεν πρέπει να αποτελεί "δική μας" υπόθεση.  Αντίθετα υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες αν επιχειρηθεί να γίνει κάτι αντίθετο.

Σήμερα επίσης, η τεχνική στήριξη "δευτέρου επιπέδου" των εργαστηρίων και γενικότερα του σχολείου γίνεται από τους υπευθύνους ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ και τους αντίστοιχους τεχνικούς.

Από το πρόσφατο σχέδιο για τη δομή της εκπαίδευσης αλλά και από τη συνάντηση που είχε η ΠΕΚΑΠ με συμβούλους του υπουργείου  είναι φανερό ότι η δομή αυτή θα αλλάξει χωρίς να υπάρχουν (εκ μέρους του Υπουργείου) συγκεκριμένες αποφάσεις.

Μπαίνει λοιπόν το ζήτημα αν θα πρέπει ως κλάδος να έχουμε κάποια θέση να προτείνουμε  η θα περιμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου (και μετά θα τρέχουμε). 

Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε:
α) Είμαστε καθηγητές και κάνουμε μόνο μάθημα και τίποτα άλλο. Οτιδήποτε άλλο το αναλαμβάνουμε στα πλαίσια μιας δίκαιας κατανομής εξωδιδακτικών εργασιών στο κάθε σχολείο.  Κάθε είδους τεχνική στήριξη να ανατεθεί σε άλλους εμείς δεν ενδιαφερόμαστε.  Διευκρίνιση: Αυτοί οι "άλλοι" μπορεί να είναι κάποια άλλη ειδικότητα –προθύμων- συναδέλφων που θα το ζητήσουν (όπως π.χ τεχνολόγοι,πιθανά με κάποια επιμόρφωση) ή εξωσχολικοί παράγοντες όπως οι  τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, ιδιώτες κ.λπ.

β) Ναι είμαστε καθηγητές και το κύριο καθήκον μας είναι η διδασκαλία  αλλά λόγο ειδικών γνώσεων μπορούμε να αναλάβουμε την συντήρηση του εργαστηρίου ή όλων των συσκευών αλλά για να το κάνουμε θα πρέπει να έχουμε κάποιο κίνητρο (κοινώς να μας συμφέρει). Διευκρίνιση: Έτσι μπορούμε να ζητήσουμε μόνο τη συντήρηση του εργαστηρίου (υπάρχουσα κατάσταση) και η υπόλοιπη τεχνική στήριξη να ανατεθεί σε άλλους, ή να αναλάβουμε εμείς όλη την τεχνική στήριξη (προφανώς με περισσότερες ώρες μείωσης ωραρίου).

Επίσης θα πρέπει να έχουμε άποψη τι θα γίνει με την τεχνική στήριξη "δευτέρου επιπέδου"


Περιμένω λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων για την άποψη που πρέπει να διατυπώσουμε ως κλάδος.

Προσωπικά η θέση μου είναι ότι πρέπει σε κάθε σχολείο να υπάρχουν ώρες τόσο για τεχνική στήριξη του εργαστηρίου καθώς και όλων των σχετικών συσκευών του σχολείου όσο και για γραμματειακή υποστήριξη.

Τις ώρες αυτές τις αναθέτει ο σύλλογος διδασκόντων σε καθηγητές που τις αιτούνται στην αρχή κάθε σχολικής  χρονιάς (όχι υποχρεωτικά).

Για τις ώρες γραμματειακής υποστήριξης υποψήφιοι μπορεί να είναι καθηγητές κάθε ειδικότητας με πιστοποίηση βασικών γνώσεων χρήσης υπολογιστών (π.χ Π1).

Για της ώρες τεχνικής στήριξης (δύο επιπέδων) εφόσον το επιθυμεί προηγείται ο καθηγητής  Πληροφορικής. 

Επίσης να δοθεί η δυνατότητα (με προκήρυξη θητείας) ανάληψης της τεχνικής στήριξης  "δευτέρου επιπέδου" μιας ομάδας σχολείων.

Πλεονεκτήματα που βλέπω στην πρόταση αυτή.
1) Απαλλασσόμαστε από την πίεση να κάνουμε γραμματειακή υποστήριξη.

2) Αν κάποιος θέλει να κάνει μόνο μάθημα κανένας δεν τον εμποδίζει.  Μπορεί να το κάνει χωρίς να ασχολείται καθόλου ούτε με το εργαστήριο ούτε με τον άλλο εξοπλισμό. 

3) Αν πάλι κάποιος (από το άλλο άκρο) θέλει να φύγει τελείως από την τάξη έχει τη  δυνατότητα να το κάνει (όπως τώρα οι υπεύθυνοι ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ και οι τεχνικοί). 

4) Ενδιάμεσα αν κάποιος θέλει  να συμπληρώνει ωράριο και να μην τρέχει σε δύο (ή περισσότερα) σχολεία μπορεί να γίνει υπεύθυνος εργαστηρίου ή να πάρει όλη την τεχνική στήριξη του σχολείου του.

Φυσικά η πρόταση θέλει επιπλέον επεξεργασία γιατί για παράδειγμα δεν λέμε τίποτα για πλήθος ωρών ή τι θα γίνει αν αρνηθεί ο καθηγητής Πληροφορικής ή αν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες για τεχνική στήριξη 2ου επιπέδου. 
Η λογική της είναι ότι σε κάθε περίπτωση την απόφαση τη παίρνει ο/η κάθε συνάδελφος/σα σταθμίζοντας τις δικές του ανάγκες και τις οικογενειακές υποχρεώσεις του εξασφαλίζοντας το ωράριο του.

Περιμένω και τις δικές σας απόψεις με την παράκληση να είναι όσο το δυνατόν συμβατές  με την υπάρχουσα οικονομική πραγματικότητα. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την πρόσληψη ενός  τεχνικού (και πιθανά ενός γραμματέα) σε κάθε σχολείο αλλά πιστεύω ότι είναι  προφανές τι θα μας απαντήσουν.

fof:
Γιατί να προτείνουμε εμείς στο Υπουργείο σχετικά με την Τεχνική - γραμματειακή υποστήριξη και όχι οι Μαθηματικοί, οι Φυσικοί, οι Φιλόλογοι… κλπ;;  Πραγματικά θα ήθελα μια απάντηση στο γιατί μας αφορά τόσο πολύ αυτό το θέμα;

Την Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του εργαστηρίου την κάνουμε και επιβάλλετε να την κάνουμε ήδη, όχι γιατί υπάρχει η ελάφρυνση ωραρίου, αλλά γιατί το εργαστήριο είναι το μάθημα, το αντικείμενο, ο τομέας, η επιστήμη που καλούμαστε να διδάξουμε.

Από εκεί και πέρα δεν βρίσκω λόγους να ασχοληθούμε με την γραμματεία ή την τεχνική στήριξη ολόκληρου του σχολείου εκτός αν ο ουσιαστικός τομέας ύπαρξής μας, δηλαδή το εκπαιδευτικό έργο της Πληροφορικής  που προσφέρουμε  στα σχολεία, τείνει να εκλείψει ή πιστεύουμε ότι θα εκλείψει!

P.Tsiotakis:
Βαγγέλη, μερικές φορές μου κάνει εντύπωση η επιμονή σου. Άσχετα με το τί πιστεύει καθένας για το ζήτημα αυτό
είναι πλέον πασίδηλο οτι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κοινότητα για τα θέματα που μας απασχολούν.
Και στη λίστα googlegroup  της ΠΕΚΑΠ αλλά και εδώ δεν υπάρχει συμμετοχή παρά απο ελάχιστους.

και τις περισσότερες φορές είναι κριτική για κάτι που έγινε (ή δεν έγινε) και όχι προτάσεις ή εστω σκέψεις..
Φυσικά για εθελοντική εργασία συνδιαμόρφωσης προτάσεων πριν την δημοσιοποίησή τους, ούτε λόγος...
Είτε αυτό είναι τα ΠΣ διαφόρων βαθμίδων, είτε η γραμματειακή/τεχνική υποστήριξη, είτε η επαγγελματική εκπαίδευση κ.λπ.
ο καθείς μας ενδιαφέρεται για την οργανικούλα του

odysseas:

--- Παράθεση από: Παναγιώτης Τσιωτάκης στις 20 Νοε 2011, 04:05:31 μμ ---Φυσικά για εθελοντική εργασία συνδιαμόρφωσης προτάσεων πριν την δημοσιοποίησή τους, ούτε λόγος...
Είτε αυτό είναι τα ΠΣ διαφόρων βαθμίδων, είτε η γραμματειακή/τεχνική υποστήριξη, είτε η επαγγελματική εκπαίδευση κ.λπ.

--- Τέλος παράθεσης ---

Εγώ προσωπικά δε θυμάμαι να έγινε πρόταση συνδιαμόρφωσης προτάσεων ούτε για τα νέα προγράμματα σπουδών, ούτε για κάτι άλλο από αυτά που αναφέρονται. Ούτε έχω υπόψη μου κάποια θεσμική δομή στην οποία να γίνεται διαβούλευση για αυτά τα ζητήματα πριν μας ανακοινωθούν. Αν κάνω λάθος ευχαρίστως να με διορθώσετε γιατί είναι σίγουρο πως θα ήθελα να έχω εκφράσει την άποψή μου.

Από κει και πέρα, η αποστροφή για τις "οργανικούλες" είναι ατυχέστατη.

P.Tsiotakis:
έχει πρόταση γίνει στη λίστα στο παρελθόν της ΠΕΚΑΠ (στο googlegroup, όπου συνδρομητής της λίστα είναι οποιοσδήποτε και όχι κατ' ανάγκην μέλος της ΠΕΚΑΠ )
παραπάνω από μια φορές και για το λύκειο και για τα ΕΠΑΛ.

εγώ δεν είδα καμία πλατφόρμα προτάσεων, το μόνο που διαβάζω είναι οι ΤΠΕ και η Πληροφορική. Βέβαια κανείς δεν μας έχει πει ακόμα στο παλιό ΠΣ του γυμνασίου, πόσες φορές γράφει ΤΠΕ και πόσες Πληροφορική.
θέλουμε τομέα Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ. Πού είναι οι προτάσεις μας για το τί θα περιέχει;

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΠ (παλιό ή νέο) θα πρέπει να τα επεξεργάζονται όλα; Και εμείς να κρίνουμε;


τώρα αν είναι ατυχέστατη η έκφραση ή όχι δεν ξέρω, απλά είναι η αλήθεια
το πόσοι είανι εγγεγραμμένοι στην ΠΕΚΑΠ ή ψήφισαν είναι μια από τις πολλές απλές αποδείξεις
σε κάθε περίπτωση εκφράζω μόνο τη γνώμη μου, όπως πάντα
δεν ξέρω αν παρακολουθείς όλα τα μηνύματα τον τελευταίο καιρό εδώ. Εγώ διαβάζω περισσότερες από 10 φορές την ημέρα το στέκι.


by the way:  Ξέρω πάρα πολλούς που θα ήθελαν να είναι τεχνικοί υπεύθυνοι ανά συγκρότημα σχολείων, δε γεννήθηκαν εκπαιδευτικοί, και συνήθως δεν έχουν οργανική που να τους βολεύει. Καθ θα το ήθελαν γιατί θέλουν να είναι πιο κοντά στο σπίτι τους ή/και γιατί τους αρέσει.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση