Τεχνική υποστήριξη

Θυγατρικοί πίνακες

[-] Linux

θέματα

(1/72) > >>

[1] Εξωτερική IP σχολείων

[2] Δυνατότητα εκκίνησης από το δίκτυο για Η/Υ με Windows

[3] Μη βάζετε εδώ θέματα για Linux / Ubuntu / LTSP / sch-scripts / Επόπτη!!!

[4] Πρόβλημα με το ιντερνετ στο εργαστηριο

[5] εφαρμογή για ωρολόγιο πρόγραμμα

[6] Χαρίζω υπολογιστή για LTSP thin client

[7] Αγορά switch

[8] Ηλεκτρ. Απουσιολόγος & Προγρ. Διαγωνισμάτων & Καταχώριση Βαθμολογίας

[9] 504 Gateway Time-out - nginx

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση