Γενικό Λύκειο > Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

μεταβλητή στο βήμα ή το από της Για

<< < (5/5)

evry:
Δεν είναι πολύ σχετικό αλλά μετά από μια οδύσσεια σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού μάλλον βρήκα την τέλεια δομή επανάληψης στην R:

--- Κώδικας: Javascript ---i <- 0 ; S <- 0repeat {   if (i==10)       break   A <- readline("A = ")   if (A == "ΤΕΛΟΣ")       break   N <- as.numeric(readline("N = "))   S <- S + N   if (S > 1000)       break   print("keep going")   i <- i + 1}και εμείς ασχολούμαστε με ένα κατασκεύασμα το οποίο έχει τόσες οδηγίες και μπαλώματα που αμφιβάλλω αν το αναγνωρίζουν αυτοί που αρχικά το όρισαν.
(δεν είχε R και επέλεξα javascript syntax highlighting)

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση