Γενικό Λύκειο > Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

Άσκηση με δομή επιλογής

(1/1)

XRISTINAKII:
10)    Να υπολογιστεί το παραγοντικό ενός αριθμού Ν
11)    Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή σας για να κάνει τις τέσσερις πράξεις μεταξύ δύο αριθμών ως εξής:
a)   Εισάγετε τους δύο αριθμούς
b)   Εισάγετε το σύμβολο της πράξης ( +, -, * ,/ )
c)   Εκτελέστε την αντίστοιχη εκχώρηση σε μια μεταβλητή
        ( πχ για πρόσθεση  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ <-- Α+Β )


Μπορώ να έχω λίγη βοήθεια???

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση