Επαναληπτικές

Ξεκίνησε από Sergio, 09 Ιουν 2011, 09:59:33 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

P.Tsiotakis

Παράθεση από: andreas_p στις 10 Ιουν 2011, 12:12:38 ΜΜ
Αν τ="Β" τότε
      δ← 10000-ποσ !πόσο θέλει ακόμα η δεξαμενή για να γεμίσει...
      Σβ← Σβ + δ !προσθέτουμε για να βρούμε συνολικά τι έβαλαν τα βυτιοφόρα...
      ποσ← 10000 !γεμίζει η δεξαμενή αν έρχεται βυτιοφόρο...
   Αλλιώς
      Διάβασε πκ !ποσότητα καυσίμου...
      Αν πκ<=ποσ τότε !αν μπορεί να εξυπηρετηθεί...
         ποσ← ποσ-πκ !μειώνουμε τη ποσότητα που υπάρχει στη δεξαμενή...
         Σ← Σ+πκ !προσθέτουμε τη ποσόσητα που πήρε το επιβατικό...
         π← π+1 !ακόμα ένα επιβατικό εξυπηρετήθηκε...
         Σημείο 1
      Αλλιώς
         οχ← οχ + 1 !δεν εξυπηρετήθηκε...
      Τέλος_Αν
   Τέλος_Αν


Στο Σημείο 1   ... κάτι λείπει !!! ( Γ4.  ... τρία διαδοχικά επιβατηγά ...)

Α


το τρία διαδοχικά είναι μέρος της συνθήκης του βρόχου (όσο ή μέχρις_ότου)

Βασίλης Παπαχρήστος

Παράθεση από: ptsiotakis στις 10 Ιουν 2011, 02:53:19 ΜΜ

το τρία διαδοχικά είναι μέρος της συνθήκης του βρόχου (όσο ή μέχρις_ότου)

Παναγιώτη μπορείς να γίνεις πιο σαφής γιατί ειλικρινά με έχεις μπερδέψει.

andreas_p

Έτσι είναι Παναγιώτη. Είναι μέρος της συνθήκης.

Αλλά  αυτό που λείπει στο Σημείο 1 , επηρεάζει (κατά το σωστό τρόπο) τη συνθήκη της Μέχρις_ότου ή   Όσο.

Την απάντηση την έδωσε ήδη ο Βασίλης Παπαχρήστος.

Α

P.Tsiotakis

οκ, μπερδέύτηκαι και νόμιζα οτι αναφέρεστε την αρχικοποίηση πριν το βρόχο
δεν είχα δει οτι έλειπε και μέσα, σορυ!!

meteo_xampos

Οκ, αποδεκτή η απροσεξία μου... Δεν πρόσεξα τη λέξη συνεχόμενα... :) Ξενύχτης από την προηγούμενη βραδιά δε πρέπει να λύνεις προβλήματα με το που θα ξυπνήσεις... :) Ευχαριστώ παιδιά!!!

tom

Παιδιά υπάρχουν πουθενά οι λύσεις, γιατί έκατσα να τα λύσω και θέλω να τσεκάρω τις λύσεις μου.

Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

Νίκος Αδαμόπουλος

Ανέβασέ τες να τις τσεκάρουμε...!  ::)

tom

Δεν υπάρχουν πουθενά; Κανένας γενναίος, που να μη φοβάται να εκτεθεί;  :) Να κάτσω να αντιγράψω από το χαρτί τόσο κώδικα;  :o
Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

tom

#53
OK λοιπόν θα ανεβάσω μερικά, ΘΕΜΑ Β,  Β2:

θα εμφανίσει:

13,5,8
13,8,5
13,5,8
Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

tom

#54
ΘΕΜΑ Β,  Β1.α:

Αλγόριθμος Β1
  π← 0
  μθ← 0
  Αρχή_επανάληψης 
    π← π+1
    Διάβασε α
    Αν α<=0  τότε
      μθ← μθ+1
    Τέλος_αν
    Αν α>0 και π=1 τότε
      Εμφάνισε "Σωστά"
    Τέλος_αν
  Μέχρις_ότου α>0
  Εμφάνισε μθ
Τέλος Β1


ΘΕΜΑ Β,  Β1.β:

Αλγόριθμος Β1
  μθ← 0
  σμθ← 0
  Αρχή_επανάληψης 
    Διάβασε α
    Αν α<=0  τότε
      μθ← μθ+1
      σμθ← σμθ+α
    Τέλος_αν
  Μέχρις_ότου α>0
  Αν μθ>0 τότε
    Εμφάνισε σμθ/μθ
  αλλιώς
    Εμφάνισε "Δε δόθηκαν μη θετικοί"
  Τέλος_αν
Τέλος Β1
Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

tom

ΘΕΜΑ Γ:

Αλγόριθμος ΘΕΜΑΓ
  πεπιβ← 0
  σεπιβ← 0
  σβυτ← 0 
  άρνηση← 0 
  Αρχή_επανάληψης
    Διάβασε δεξ 
  Μέχρις_ότου δεξ<=10000
  Όσο δεξ>0 και άρνηση<3 επανάλαβε
    Διάβασε τυπ
    Αν τυπ="B" τότε
      βυτ← 10000-δεξ 
      σβυτ← σβυτ + βυτ 
      δεξ← 10000 
    αλλιώς
      Διάβασε επιβ 
      Αν επιβ<=δεξ τότε 
         πεπιβ← πεπιβ+1 
         σεπιβ← σεπιβ+επιβ 
         δεξ← δεξ-επιβ
         άρνηση←0 
      αλλιώς
         άρνηση← άρνηση + 1
         Εμφάνισε "Αδυναμία εξυπηρέτησης" 
      Τέλος_αν
    Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
  Εμφάνισε σεπιβ/πεπιβ
  Εμφάνισε σβυτ
Τέλος ΘΕΜΑΓ

Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

tom

ΘΕΜΑ Α4:

1. 1, 100, 1
2. 200, 10, -1
3. -200, -1, 1
4. 100, 200, 2
5. 13, 8128, 13

Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

tom

ΘΕΜΑ Α3:

α.
Για i από 1 μέχρι 100 
  Εμφάνισε A[i,i] 
Τέλος_επανάληψης


β.
Για j από 1 μέχρι 100 
  Εμφάνισε A[50,j] 
Τέλος_επανάληψης 
Θωμάς Σκυλογιάννης

- Ζήσε σα να' ταν να πεθάνεις αύριο. Μάθε σα να' ταν να ζεις για πάντα.
                                                                                     Μαχάτμα Γκάντι

Νίκος Αδαμόπουλος

Παράθεση από: tom στις 10 Ιουν 2011, 11:23:51 ΜΜ
... Κανένας γενναίος, που να μη φοβάται να εκτεθεί;   

Δεν είναι θέμα γενναιότητας! Στα θέματα του ημερήσιου 3-4 συνάδελφοι είχαμε ανεβάσει ο καθένας τις λύσεις του... αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης... Απλά στα θέματα του επαναληπτικού δεν καθίσαμε να τα λύσουμε!

Παράθεση από: tom στις 10 Ιουν 2011, 11:42:22 ΜΜ
OK λοιπόν θα ανεβάσω μερικά, ΘΕΜΑ Β,  Β2:

θα εμφανίσει:

13,5,8
13,8,5
13,5,8

ΟΚ!

Νίκος Αδαμόπουλος

Παράθεση από: tom στις 10 Ιουν 2011, 11:44:44 ΜΜ
ΘΕΜΑ Β,  Β1.α:

Αλγόριθμος Β1
  π← 0
  μθ← 0
  Αρχή_επανάληψης 
    π← π+1
    Διάβασε α
    Αν α<=0  τότε
      μθ← μθ+1
    Τέλος_αν
    Αν α>0 και π=1 τότε
      Εμφάνισε "Σωστά"
    Τέλος_αν
  Μέχρις_ότου α>0
  Εμφάνισε μθ
Τέλος Β1ΟΚ! Εναλλακτικά:

  π← 0
  Αρχή_επανάληψης 
     π← π+1    
     Διάβασε α
  Μέχρις_ότου α>0
  Αν π=1 τότε Εμφάνισε "Σωστά"
  μθ← π-1
Εμφάνισε μθ