Γενικά > Εκπαιδευτική Επικαιρότητα - Έρευνες

Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών Πληροφορικής "py4hs: Μαθαίνοντας και Διδάσκ

(1/1)

nektar:
Το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων TUC/MUSIC (http://www.music.tuc.gr) που ανήκει στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (http://www.ece.tuc.gr), διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορι­κής που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος CS4HS της Google (http://cs4hs.com).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη διαδικασία υποβολής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε από τη διεύθυνση http://www.music.tuc.gr/projects/py4hs.

Παρακαλώ προωθήστε την πληροφορία αυτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, ιδίως στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που γνωρίζετε.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση