Γλώσσα C

Ξεκίνησε από polo, 04 Ιουν 2022, 06:35:49 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

polo


Άσκηση

Χρησιμοποιήστε τους δύο δείκτες και συμπληρώστε την παρακάτω συνάρτηση, ώστε
να επιστρέφει πόσα προϊόντα κοστίζουν λιγότερο από 20€ και πόσα περισσότερο από
100€.
void find(double *arr, int size, int *und20, int *ov100);
Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τον αριθμό των προϊόντων (π.χ.
size), τις τιμές τους και να τις αποθηκεύει σε μία δυναμικά δεσμευμένη μνήμη (π.χ.
arr). Στη συνέχεια, το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση για να εμφανίζει
πόσα προϊόντα κοστίζουν λιγότερο από 20€ και πόσα περισσότερο από 100€.