Το Στέκι των Πληροφορικών

Γενικό Λύκειο => Αλγοριθμική και Προγραμματισμός => Μήνυμα ξεκίνησε από: polo στις 04 Ιουν 2022, 06:35:49 ΜΜ

Τίτλος: Γλώσσα C
Αποστολή από: polo στις 04 Ιουν 2022, 06:35:49 ΜΜ

Άσκηση

Χρησιμοποιήστε τους δύο δείκτες και συμπληρώστε την παρακάτω συνάρτηση, ώστε
να επιστρέφει πόσα προϊόντα κοστίζουν λιγότερο από 20€ και πόσα περισσότερο από
100€.
void find(double *arr, int size, int *und20, int *ov100);
Να γραφεί ένα πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει τον αριθμό των προϊόντων (π.χ.
size), τις τιμές τους και να τις αποθηκεύει σε μία δυναμικά δεσμευμένη μνήμη (π.χ.
arr). Στη συνέχεια, το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση για να εμφανίζει
πόσα προϊόντα κοστίζουν λιγότερο από 20€ και πόσα περισσότερο από 100€.